Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Harmonogram realizaji 8.edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku

logo budżet obywatelski

Piątek, 21 lipca 2023

Prezydent Miasta Radomska zarządzeniem Nr 143/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. wprowadził harmonogram realizacji w 2023 r. 8. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Radomska.L.p.

Termin

Etap realizacji

1

04.09 – 18.09.2023 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

2

do 25.09.2023 r.

Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.


3


do 29.09.2023 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.


4


02.10 – 20.10.2023 r.

Ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.


5


do 27.10.2023 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

6

do 03.11.2023 r.

Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.

7

do 14.11.2023 r.

Ustalenie kolejności projektów na karcie do  głosowania w drodze publicznego losowania.

8

do 14.11.2023 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

9

Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Kampania informacyjna.

10

11.12 – 17.12.2023 r.

Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.


11


do 19.12.2023 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do  budżetu Miasta Radomska na 2024 rok.Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 8. edycji zawiera regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181), który ustala wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady głosowania oraz ustalania wyników i podawania ich do  publicznej wiadomości oraz realizację projektów.Czytaj więcej »

Realizacja projektów 7. edycji

dzieci w przedszkolu

Wtorek, 4 lipca 2023

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH 7. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W RADOMSKU

NA ROK 2023


L.p.

Nazwa projektu

Lokalizacja

Etap realizacji na dzień 30.06.2023 r.


,,STRAŻnicy MIASTA”

OSP Folwarki ul. Torowa 10, OSP Sucha Wieś ul. Strażacka 13


Projekt został zrealizowany.


Ekologiczne ledowe oświetlenie boiska sportowego przy ul. Kukuczki

Boisko Sportowe przy ul. Kukuczki

Wyłonione biuro projektowe jest na etapie wykonywania projektu budowlanego.


,,Sportowa Piątka” – budowa boiska wielofunkcyjnego

PSP nr 5 ul. Narutowicza 207

Uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na wykonanie zadania. Trwa procedura przygotowawcza do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy zadania.


,,Świet(l)ne zdrowie”

PSP nr 3 ul. M. Dąbrowskiej 27

Trwa procedura przygotowawcza do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy zadania.


Sportowy skwer

PSP nr 5 ul. Narutowicza 207

Uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na wykonanie zadania. Trwa procedura przygotowawcza do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy zadania.


Zazieleńmy Radomsko

Teren Miasta Radomska

Wszystkie zaproponowane przez mieszkańców lokalizacje nasadzeń drzew są poddawane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa przez wydział merytoryczny. Trwa procedura przygotowawcza do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Nasadzenia są planowane na okres jesienny.


Ogrodzenie BOISKA MARZEŃ przy PSP nr 8

PSP nr 8 ul. Reja 81

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy ogrodzenia – przewidziany termin realizacji zadania to sierpień/wrzesień 2023 r.


Kodowanie jest fajne

PP nr 10 ul. Armii Krajowej 13

Projekt został zrealizowany.


Czytaj więcej »

Nowe skwery już gotowe

drzewa i krzewy na skwerze

Piątek, 12 maja 2023

Dwa zwycięskie projekty z Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego są już gotowe – Ogródek Miejski „Relaksik” na Kowalowcu oraz skwer na ulicy Owocowej. To pierwsze w naszym mieście parki kieszonkowe.
- Po raz kolejny dzięki Budżetowi Obywatelskiemu powstały interesujące dla radomszczan miejsca. Przy ulicy Owocowej i Kościowa udało się zmienić niezagospodarowany obszar w teren zielony. Teraz spacerujący w okolicy mieszkańcy będą mogli chwilę odpocząć lub poczekać na autobus w estetycznym miejscu – zauważył prezydent Jarosław Ferenc.
,,Skwer na ulicy Owocowej" to zadanie które zostało zrealizowane w dzielnicy Folwarki. Projekt otrzymał 595 głosów i uplasował się na 4 miejscu pod względem ilości głosów. Wartość projektu opiewała na kwotę 137 000,00 zł. W ramach projektu wytyczono alejki, utwardzono teren kostką betonową, wykonano schody z poręczą, zamontowano ławki, wykonano trawniki, nasadzono drzewa, krzewy i byliny, zamontowano 4 tablice edukacyjne, kosze na odpady oraz jedną lampę solarną. Zielona przestrzeń, która powstała na terenie do tej pory niezagospodarowanym wpisuje się świetnie w infrastrukturę miasta poprawiając estetykę otoczenia.
,,Ogródek miejski "Relaksik" na Kowalowcu - budowa pierwszego Parku Kieszonkowego w Radomsku’’, to zadanie które zostało zrealizowane w dzielnicy Kowalowiec. Projekt otrzymał 557 głosów od mieszkańców i otrzymał 5 miejsce pod względem ilości głosów. Wartość projektu opiewała na kwotę 85 350,00 zł. W ramach projektu wykonano wytyczenie alejek, wykonano utwardzenie terenu kostką brukową, zamontowano ławki, wykonano trawniki, nasadzono drzewa, krzewy, byliny i rośliny cebulowe, zamontowano kosze. Miejsce ma być terenem, które jest przyjaznym mieszkańcom, gdzie mogą chwilę odpocząć. Efektem realizacji zadania jest również zwiększenie atrakcyjności okolicy oraz podniesienie walorów estetycznych silnie zurbanizowanego osiedla.
Czytaj więcej »

Realizacja projektów 7. edycji

Poniedziałek, 3 kwietnia 2023

W załączeniu przedstawiamy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2023 oraz ich etapy realizacji na dzień 31.03.2023 r.

L.p.

Nazwa projektu

Lokalizacja

Etap realizacji na dzień 31.03.2023 r.


,,STRAŻnicy MIASTA”

OSP Folwarki ul. Torowa 10, OSP Sucha Wieś ul. Strażacka 13


Projekt został zrealizowany.


Ekologiczne ledowe oświetlenie boiska sportowego przy ul. Kukuczki

Boisko Sportowe przy ul. Kukuczki

Trwa procedura związana z przygotowaniem zaproszenia do składania ofert przez projektantów na wykonanie projektu technicznego zadania.


,,Sportowa Piątka” – budowa boiska wielofunkcyjnego

PSP nr 5 ul. Narutowicza 207

Ustalono wstępne założenia projektowe i koncepcyjne. Trwa procedura uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie zadania.


,,Świet(l)ne zdrowie”

PSP nr 3 ul. M. Dąbrowskiej 27

Sporządzono dokumentację projektową na wykonanie zadania.

Trwa procedura przygotowawcza do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy zadania.


Sportowy skwer

PSP nr 5 ul. Narutowicza 207

Ustalono wstępne założenia projektowe i koncepcyjne. Trwa procedura uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie zadania.


Zazieleńmy Radomsko

Teren Miasta Radomska

Mieszkańcy miasta Radomska do końca marca mieli możliwość wskazania miejsc nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg miejskich przy swojej posesji. Wszystkie zaproponowane przez mieszkańców lokalizacje są poddawane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa przez wydział merytoryczny.


Ogrodzenie BOISKA MARZEŃ przy PSP nr 8

PSP nr 8 ul. Reja 81

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy ogrodzenia – przewidziany termin realizacji zadania to kwiecień/maj 2023 r.


Kodowanie jest fajne

PP nr 10 ul. Armii Krajowej 13

Na chwilę obecną zrealizowane zostały cztery warsztaty z kodowania dla dzieci 5 i 6-letnich prowadzonych przez profesjonalnego instruktora oraz jeden warsztat dla rodziców dzieci. Zrealizowano również zakup 2 robotów Genibot i 4 robotów Ozobot bit, które będą służyły jako kontynuacja działań warsztatowych na zajęciach dla dzieci realizowanych raz w miesiącu w godzinach popołudniowych.


Czytaj więcej »

Razem „Zazieleńmy Radomsko”

sadzenie drzew

Wtorek, 24 stycznia 2023

Zapraszamy mieszkańców miasta do wspólnej realizacji jednego ze zwycięskich projektów 7. edycji Budżetu Obywatelskiego. „Zazieleńmy Radomsko” to projekt, który zakłada posadzenie drzew oczyszczających powietrze w dzielnicach miasta, które są wyjątkowo narażone na problem smogu. Na propozycje mieszkańców czekamy do końca marca br.
Czytaj więcej »

Realizacja projektów 6. edycji

trybuny na boisku

Środa, 4 stycznia 2023

W załączeniu przedstawiamy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2022 oraz ich etapy realizacji na dzień 31.12.2022 r.
Czytaj więcej »

Znamy już wyniki głosowania w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego

maskotka budżetu

Wtorek, 20 grudnia 2022

W wyniku głosowania 8 spośród 31 projektów zostało zarekomendowanych do realizacji w 2023 roku. W głosowaniu udział wzięło 4415 mieszkańców. Łącznie oddano 9922 głosy.

Lista wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach 7. edycji oraz lista rankingowa projektów dostępna jest poniżej. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział głosowaniu, a projektodawcom zwycięskich projektów gratulujemy!


Czytaj więcej »

Znamy już kolejność projektów na karcie do głosowania!

tablica z numeracją projektów oraz rolap budżetu obywatelskiego

Środa, 9 listopada 2022

We wtorek 8 listopada w Urzędzie Miasta Radomska odbyło się spotkanie, podczas którego w drodze publicznego losowania ustalono kolejność poszczególnych projektów na liście do głosowania.

Poniżej umieszczamy listę projektów z przypisanymi numerami porządkowymi. W takiej kolejności zostaną one umieszczone na karcie do głosowania, które odbędzie się elektronicznie w dniach od 12 do 18 grudnia 2022 r.

Projektodawców 7. edycji Budżetu Obywatelskiego zapraszamy do promowania swoich projektów.

Kolejność projektów na karcie do głosowania

TYTUŁ PROJEKTU

1

Warsztaty śpiewu

2

Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola traktem pieszo-rowerowym

3

Nauka na świeżym powietrzu – altana edukacyjna

4

POMÓŻ ZATRZYMAĆ BEZDOMNOŚĆ

5

,,Sportowa Piątka” – budowa boiska wielofunkcyjnego

6

Ekologiczne ledowe oświetlenie boiska sportowego przy ul. Kukuczki

7

Antysmogowy Mural

8

,,STRAŻnicy MIASTA”

9

USKRZYDLONE RADOMSKO

10

Biegamy Nocą w Radomsku

11

Budowa Ogólnodostępnego Parku Motorycznego przy PSP nr 9 w Radomsku

12

LETNI FESTYN NA UL. KS. TURLEJA W RADOMSKU

13

REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10

14

Raj Przedszkolaka – Budowa placu zabaw

15

,,W odwiedzinach u strażaków – piknik integracyjno – edukacyjny dla mieszkańców miasta Radomska”

16

,,Świet(l)ne zdrowie”

17

Edukacja przez zabawę – Budowa ścieżki edukacyjnej ,,Zielona Klasa”

18

Ławki rodzinne

19

PLAC ZABAW ,,SADOWA”

20

Kodowanie jest fajne

21

ROZBUDOWA CHODNIKA WOKÓŁ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W RADOMSKU

22

Magiczny dywan

23

MAGIC DAY w PSP nr 8

24

Ogrodzenie BOISKA MARZEŃ przy PSP nr 8

25

RADOMSKO MIASTO OTWARTE – nie tylko z nazwy

26

Zazieleńmy Radomsko

27

Zielone Radomsko – kwiaty pyłochłonne dla mieszkańców – rośliny antysmogowe dla radomszczanek i radomszczan

28

Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym

29

Sportowy skwer

30

Budowa parku Kieszonkowego ,,Przy Kominie”

31

Spotkajmy się w biblioteceCzytaj więcej »

Ustalenie kolejności zgłoszonych projektów na karcie do głosowania

Kula z losami

Piątek, 4 listopada 2022

Zakończyliśmy etap składania wniosków w budżecie obywatelskim. Projekty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Następnym etapem postępowania jest ustalenie kolejności projektów na karcie do glosowania. 8 listopada br. na godz. 17:00 zapraszamy mieszkańców miasta Radomska na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5. Na spotkaniu zostanie ustalona kolejność zgłoszonych projektów na karcie do głosowania. Kolejność jest ustalana zgodnie z regulaminem w drodze publicznego losowania

GŁOSOWANIE mieszkańców na projekty odbędzie się w dniach od 12-18 grudnia 2022 r.

Głosowanie będzie prowadzone wyłącznie drogą internetową z potwierdzeniem na telefon głosującego.

Zagłosować możesz wybierając maksymalnie 3 projekty:

  • w domu wypełniając interaktywną kartę do głosowania dostępną na stronie internetowej: budzetobywatelski.radomsko.pl

lub skorzystać z internetu zabierając ze sobą telefon w wyznaczonych miejscach:

  • w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5

  • w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5

  • w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku, ul. Narutowicza 4

w godzinach pracy tych placówek.


Wyniki głosowania i listę rankingową projektów do realizacji na 2022 r. poznamy w terminie do 20 grudnia 2022 r.


Czytaj więcej »

Projekty zgłoszone w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku po weryfikacji merytorycznej

logo budżetu z ludźmi

Środa, 26 października 2022

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku dokonana przez merytoryczne komórki urzędu miasta.
Do tegorocznej 7. edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 32 projekty, których pomysłodawcami są mieszkańcy Miasta Radomska. Na etapie oceny formalnej wszystkie wnioski uzyskały pozytywna ocenę. Dokonując oceny merytorycznej 31 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Projektodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny negatywnej w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji niniejszej listy.
Poniżej prezentujemy listę projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie.

Czytaj więcej »

Dziś w dzielnicy Miłaczki oficjalnie została oddana do użytku tyrolka, która powstała w ramach 6. edycji Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dzieci z przedszkola.

Czwartek, 6 października 2022

Nową atrakcje obejrzały i wypróbowały dzieci z pobliskiego przedszkola.

- Cieszę się, że zrealizowaliśmy kolejną inwestycję, która wygrała w głosowaniu budżetu obywatelskiego. Myślę, że tyrolka będzie uzupełnieniem tego parku, który od kilku lat jest rozbudowywany w ramach budżetu obywatelskiego, ale także ze środków miejskich – mówi prezydent Radomska Jarosław Ferenc. - Zachęcam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w budżecie obywatelskim, bo to są środki, o których bezpośrednio decydują mieszkańcy. Już niedługo odbędzie się głosowanie na projekty 7. edycji, które właśnie przechodzą weryfikację merytoryczną - dodaje.

Czytaj więcej »

Znamy już złożone projekty !!!

Piątek, 30 września 2022

Do tegorocznej 7. edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 32 projekty, których pomysłodawcami są mieszkańcy Miasta Radomska.

Zakończyła się wstępna ocena wniosków, która polegała na weryfikacji projektów pod względem formalnym. Pozytywna ocenę formalną uzyskały wszystkie projekty, które zostały przekazane do merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta, które dokonają weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym.

Jeżeli na etapie oceny merytorycznej zostanie stwierdzone, że projekt nie zawiera istotnych i kompletnych informacji niezbędnych do weryfikacji szczegółowej, projektodawca będzie wezwany do ich uzupełnienia.

Do 26 października br. zostanie podana lista projektów pozytywnie ocenionych oraz lista projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta.

W załączeniu lista projektów.

Czytaj więcej »

Etapy realizacji na dzień 30.09.2022 r. projektów rekomendowanych do realizacji w 2022 r.

książki

Piątek, 30 września 2022

W załączeniu przedstawiamy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2022 oraz ich etapy realizacji na dzień 30.06.2022 r.
Czytaj więcej »

Czekamy na Twój projekt !

Napis ,,Ty decydujesz"

Wtorek, 6 września 2022

5 września ruszył nabór projektów do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekty można konsultować z pracownikami Urzędu Miasta Radomska.

Sprawdź czy Twój projekt:

  • Mieści się w kwocie 250 000 zł brutto
  • Można zrealizować w ciągu roku
  • Jest ogólnodostępny, nie jest komercyjny
  • Nie narusza przepisów prawa
  • Jest zgodny z planami rozwoju miasta
  • Należy do zadań własnych gminy

Pomogą Ci w tym pracownicy Urzędu Miasta. Przez cały nabór możesz konsultować projekty z pracownikami poszczególnych wydziałów merytorycznych. We wtorki 6 i 13 września br. urzędnicy będą pełnić dyżur w UM do godz. 17.00.

Wydział Spraw Obywatelskich

Centrum Aktywności Społecznej:

P. Wioletta Marcinkowska

P. Joanna Dryja

Wydział Edukacji i Kultury:

P. Łukasz Berlanka

Wydział Informacji i Promocji:

P. Wioletta Chrząszcz

Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej:

P. Paweł Fijałkowski

P. Anna Frankowska

P. Piotr Sobociński

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami:

P. Marzanna Proszowska

P. Magdalena Kołek

P. Dariusz Kalinowski

P. Agnieszka Mądra

Wydział Bezpieczeństwa i Porządku:

P. Wioletta Fiszer

Wydział Rozwoju Miasta:

P. Dorota Fares

P. Magdalena Kwarta

P. Katarzyna Krawczyk

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego:

P. Michał Chodkowski

P. Marcin Haś

P. Maciej Skura

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Radomska ds. zieleni:

P. Krystyna Golińska

Projekty można składać:
- przez platformę budżetu obywatelskiego: https://budzetobywatelski.radomsko.pl/rejestracja

- drogą elektroniczną wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl
- w formie tradycyjnej - składając kompletny wniosek w biurze podawczym w Urzędzie Miasta.

Bliższych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 44 685 45 32 lub 44 685 44 89.

Czytaj więcej »

Harmonogram realizacji w 2022 r. 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.

Logo z napisem budżet obywatelski

Wtorek, 6 września 2022

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz 559) oraz § 1 ust. 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w  Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) Prezydent Miasta Radomska Zarządzeniem Nr 142/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. wprowadził harmonogram realizacji w 2022 r. 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.
Czytaj więcej »