Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 7'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 7.2022/2023

 7'Skrócona nazwa edycji

,,Sportowa Piątka" - budowa boiska wielofunkcyjnego

Szacunkowy koszt: 249 892,95 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 7'Skrócona nazwa edycji

Ekologiczne ledowe oświetlenie boiska sportowego przy ulicy Kukuczki

Szacunkowy koszt: 101 266,15 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 7'Skrócona nazwa edycji

,, STRAŻnicy MIASTA ‘’

Szacunkowy koszt: 39 500 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 7'Skrócona nazwa edycji

,,Świet(l)ne zdrowie"

Szacunkowy koszt: 217 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 7'Skrócona nazwa edycji

Kodowanie jest fajne

Szacunkowy koszt: 8 550 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 7'Skrócona nazwa edycji

Ogrodzenie BOISKA MARZEŃ przy PSP nr 8

Szacunkowy koszt: 37 146 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 7'Skrócona nazwa edycji

Zazieleńmy Radomsko

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 7'Skrócona nazwa edycji

,,Sportowy skwer"

Szacunkowy koszt: 194 738,50 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 6'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 6. 2021/2022

 6'Skrócona nazwa edycji

MISJA ROBOTYKA

Koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 6'Skrócona nazwa edycji

STAWIAM NA KSIĄŻKĘ - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMSKU

Koszt: 107 100 zł

 6'Skrócona nazwa edycji

TYROLKA DLA DZIECI NA ,,MIŁACZKACH''

Koszt: 35 067,02 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Projekt został zrealizowany. W związku z realizacją poniesiono koszty wykonania: projektu technicznego i nadzoru inwestorskiego, zakup i montaż zjazdu linowego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wykonanie regulaminu oraz inwentaryzacja powykonawcza. Łączna kwota 35 067,02 zł.
 6'Skrócona nazwa edycji

,,POMÓŻ ZATRZYMAĆ BEZDOMNOŚĆ"

Koszt: 100 000 zł

 6'Skrócona nazwa edycji

BOISKO MARZEŃ przy PSP nr 8

Koszt: 128 847 zł

 6'Skrócona nazwa edycji

OGRÓDEK MIEJSKI ,,RELAKSIK" NA KOWALOWCU - BUDOWA PIERWSZEGO PARKU KIESZONKOWEGO W RADOMSKU

Koszt: 85 350 zł

 6'Skrócona nazwa edycji

,,STREFA SPORTU I KULTURY"

Koszt: 180 000 zł

 6'Skrócona nazwa edycji

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNE DZIECKO - WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁKI PRZY PSP NR 8

Koszt: 57 083 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 6'Skrócona nazwa edycji

DRON ANTYSMOGOWY

Koszt: 75 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 6'Skrócona nazwa edycji

SKWER NA ULICY OWOCOWEJ

Koszt: 137 000 zł

 6'Skrócona nazwa edycji

OGRÓD MIEJSKI ,,LIPY NIEPODLEGŁOŚCI" - ZAŁOŻENIE ŁĄKI KWIETNEJ PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W RADOMSKU

Koszt: 73 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 5'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 5. 2019/2020

 5'Skrócona nazwa edycji

Kompleks boisk sportowych - Glinianki

Koszt: 750 000 zł

Postęp realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

Opis realizacji: Projekt ujęty w wieloletnim planie finansowym został przesunięty na kolejny rok budżetowy.

 5'Skrócona nazwa edycji

LEKKI TORNISTER

Koszt: 108 629,15 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 5'Skrócona nazwa edycji

KOMPUTER BEZ TAJEMNIC

Koszt: 2 289,60 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Dnia 10.09.2020 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenia z prowadzącym zajęcia komputerowe z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Koszt realizacji za odbyte zajęcia to 2 289,60 zł.
 5'Skrócona nazwa edycji

,,Bezpieczna Trójka"

Koszt: 92 365 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 5'Skrócona nazwa edycji

"Bieganie uskrzydla"

Koszt: 166 433,19 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 5'Skrócona nazwa edycji

,,Piknik rekreacyjno - edukacyjny dla mieszkańców Radomska"

Szacunkowy koszt: 21 000 zł

Postęp realizacji: zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji: Realizacja zadania została odwołana z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

 5'Skrócona nazwa edycji

ZDROWY ODDECH PRZEDSZKOLAKA

Koszt: 45 042 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 4. 2018/2019

 4'Skrócona nazwa edycji

"Budowa tężni solankowej na "Wielorybku"

Koszt: 361 882,47 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

"Smaki i osobliwości Kowalowca - mieszkańcy Radomska poznają jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta"

Koszt: 24 981,98 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

"Pumptrack Kowalowiec"

Koszt: 198 030 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

WYJŚCIE SMOGA - radomszczańscy pogromcy smoga robią dobrą atmosferę :)

Koszt: 22 292,35 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

"Kolorami miasta - impreza z okazji Święta Chorągwi Łódzkiej w Radomsku"

Koszt: 76 318,28 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

Radomsko ratuje z OSP Bogwidzowy

Koszt: 13 404 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

"40-to LATEK"

Koszt: 51 561,10 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

"Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Śląskiej w Radomsku"

Koszt: 21 692,53 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

"Wykonanie oświetlenia placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni pod chmurką zlokalizowanych przy ul.Torowej w Radomsku."

Koszt: 75 000 zł

Postęp realizacji: zrezygnowano z realizacji

Projekt nie może zostać zrealizowany. Urząd Miasta Radomska podjął działania dotyczące ustalenia spraw własnościowych gruntu na ulicy Torowej. Zgodnie z regulaminem 5. edycji budżetu obywatelskiego (Uchwała Nr VI/66/19 z 24.04.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych) zadanie inwestycyjne nie jest na terenie należącym do Gminy Miasta Radomska, gminnych jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich. W związku z powyższym projekt nie może zostać zrealizowany.
 4'Skrócona nazwa edycji

"IMPULS ŻYCIA - ogólnodostępny defibrylator AED"

Koszt: 7 962,67 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

"Inteligentne eko-ławki"

Koszt: 164 312,68 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 4'Skrócona nazwa edycji

"Oświetlenie boiska treningowego"

Koszt: 61 358,11 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 3'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 3. 2017/2018

 3'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw i siłownia - "Glinianki"

Obszar: Obszar 4

Koszt: 228 550 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 3'Skrócona nazwa edycji

Informatyka przyjazna seniorom - edukacja komputerowa osób starszych

Obszar: Obszar 2

Koszt: 12 900 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 3'Skrócona nazwa edycji

Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy tężni.

Koszt: 228 624 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 3'Skrócona nazwa edycji

Skwer na Miłaczkach (ul. Grodzka - ul. Krzywa)

Obszar: Obszar 1

Koszt: 229 782 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 3'Skrócona nazwa edycji

Street Workout ze ścianką wspinaczkową - siłownie dla każdego

Obszar: Obszar 2

Koszt: 217 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 3'Skrócona nazwa edycji

Piknik rekreacyjny mieszkańców Miasta Radomska - powitanie lata

Obszar: Obszar 2

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2. 2016/2017

 2'Skrócona nazwa edycji

Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ulicy Przedborskiej 141

Obszar: Obszar 1

Koszt: 112 499 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Piknik integracyjny mieszkańców miasta

Obszar: Obszar 1

Koszt: 19 300 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw przy ulicy Wilsona - Chłodna

Obszar: Obszar 1

Koszt: 37 860 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Siłownia zewnętrzna „Aktywne Śródmieście”

Obszar: Obszar 1

Koszt: 49 600 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Podnoszenie kompetencji językowych seniorów

Obszar: Obszar 1

Koszt: 13 450 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy ulicy Torowej

Obszar: Obszar 2

Koszt: 112 390 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Siłownia pod chmurką

Obszar: Obszar 2

Koszt: 63 800 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Grill Miejski przy Wielorybku

Obszar: Obszar 2

Koszt: 29 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Fontanna Multimedialna I

Obszar: Obszar 3

Koszt: 112 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw z zestawem do ćwiczeń dla dorosłych

Obszar: Obszar 3

Koszt: 112 301 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Pomost dla pokoleń

Obszar: Obszar 3

Koszt: 9 900 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Seniorzy otwarci na świat. Edukacja komputerowa osób starszych

Obszar: Obszar 3

Koszt: 11 200 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy

Obszar: Obszar 4

Koszt: 39 397 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Kreatywny plac zabaw i rekreacji

Obszar: Obszar 4

Koszt: 106 900 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Wolny czas spędzamy aktywnie, radośnie i zdrowo – świetlica rekreacyjna dla juniora i seniora

Obszar: Obszar 4

Koszt: 55 804 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 2'Skrócona nazwa edycji

Plac rekreacji ruchowej - siłownia

Obszar: Obszar 4

Koszt: 107 600 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 1'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 1. 2015/2016

 1'Skrócona nazwa edycji

Boisko dla Jedynki

Obszar: Obszar 1

Koszt: 249 995 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 1'Skrócona nazwa edycji

Budowa boiska przy ZSG nr 4

Obszar: Obszar 2

Koszt: 249 909 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 1'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw ul. Torowa

Obszar: Obszar 2

Koszt: 88 680 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 1'Skrócona nazwa edycji

Radomszczańska tężnia

Obszar: Obszar 3

Koszt: 237 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 1'Skrócona nazwa edycji

Radomszczańska trasa rowerowa - Bartodzieje

Obszar: Obszar 4

Koszt: 240 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Poprzedni projekt
Następny projekt