Mapa realizacji

Brak realizacji spełniających kryteria

 20'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

Koszt: 750 000 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy
Rozwiń szczegóły

Projekt ujęty w wieloletnim planie finansowym został przesunięty na kolejny rok budżetowy.

Koszt: 108 629,15 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 2 289,60 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Dnia 10.09.2020 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenia z prowadzącym zajęcia komputerowe z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Koszt realizacji za odbyte zajęcia to 2 289,60 zł.

Koszt: 92 365 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 166 433,19 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 21 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Realizacja zadania na dzień dzisiejszy została odwołana z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

Koszt: 45 042 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

Koszt: 361 882,47 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 198 030 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 22 292,35 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 13 404 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 51 561,10 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 75 000 zł

Etap realizacji: zrezygnowano z realizacji
Rozwiń szczegóły

Projekt nie może zostać zrealizowany. Urząd Miasta Radomska podjął działania dotyczące ustalenia spraw własnościowych gruntu na ulicy Torowej. Zgodnie z regulaminem 5. edycji budżetu obywatelskiego (Uchwała Nr VI/66/19 z 24.04.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych) zadanie inwestycyjne nie jest na terenie należącym do Gminy Miasta Radomska, gminnych jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich. W związku z powyższym projekt nie może zostać zrealizowany.

Koszt: 7 962,67 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 164 312,68 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 61 358,11 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

Obszar: Obszar 4

Koszt: 228 550 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 2

Koszt: 12 900 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 1

Koszt: 229 782 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Koszt: 228 624 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 2

Koszt: 217 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 2

Koszt: 20 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

Obszar: Obszar 1

Koszt: 19 300 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 1

Koszt: 37 860 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 1

Koszt: 49 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 1

Koszt: 13 450 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 2

Koszt: 63 800 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 2

Koszt: 29 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 3

Koszt: 112 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 3

Koszt: 112 301 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 3

Koszt: 9 900 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 3

Koszt: 11 200 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 4

Koszt: 39 397 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 4

Koszt: 106 900 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 4

Koszt: 107 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%
 16'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

Obszar: Obszar 1

Koszt: 249 995 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 2

Koszt: 249 909 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 2

Koszt: 88 680 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 3

Koszt: 237 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%

Obszar: Obszar 4

Koszt: 240 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

100%