Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Realizacja projektów 6. edycji

Środa, 4 stycznia 2023

W załączeniu przedstawiamy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2022 oraz ich etapy realizacji na dzień 30.06.2022 r.

L.p.

Nazwa projektu

Lokalizacja

Etap realizacji na dzień 31.12.2022 r.


Stawiam na książkę - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

ul. Narutowicza 4

Projekt został zrealizowany


DRON ANTYSMOGOWY

Teren Miasta Radomska

Projekt został zrealizowany


,,Strefa sportu i kultury"

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

ul. M. Dąbrowskiej 27

Projekt został zrealizowany


Skwer na ulicy Owocowej

obręb 31, działka nr 104/1

Realizacja projektu została przesunięta na kolejny rok budżetowy - 2023


Ogródek miejski "Relaksik" na Kowalowcu - budowa pierwszego Parku Kieszonkowego w Radomsku.

Zbieg ulic Ks. Karola Kościowa i Ignacego Krasickiego

obręb 8 działka nr 367/2

Realizacja projektu została przesunięta na kolejny rok budżetowy - 2023


,,POMÓŻ ZATRZYMAĆ BEZDOMNOŚĆ"

Gabinet weterynaryjny na terenie miasta Radomska

Projekt został zrealizowany


BOISKO MARZEŃ przy PSP nr 8

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8

ul M. Reja 81, obręb 5działka nr 52/3

Projekt został zrealizowany


MISJA ROBOTYKA

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Reja 81

Projekt został zrealizowany.


Ogród miejski "Lipy niepodległości" - założenie łąki kwietnej przy ul. Kochanowskiego w Radomsku

Działka między ul. Kochanowskiego, Św. Rocha, a fragmentem Obwodnicy

Realizacja projektu została przesunięta na kolejny rok budżetowy - 2023


Bezpieczna szkoła – bezpieczne dziecko – wykonanie utwardzenia działki przy PSP nr 8

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 ul. M. Reja 81

obręb 5 działka nr 52/3

Projekt został zrealizowany


Tyrolka dla dzieci na ,,Miłaczkach"

Obręb 11 działki nr 365/3, 361/9, 362/1

Projekt został zrealizowany


Powrót