Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Czekamy na Twój projekt !

Wtorek, 6 września 2022

5 września ruszył nabór projektów do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekty można konsultować z pracownikami Urzędu Miasta Radomska.

Sprawdź czy Twój projekt:

  • Mieści się w kwocie 250 000 zł brutto
  • Można zrealizować w ciągu roku
  • Jest ogólnodostępny, nie jest komercyjny
  • Nie narusza przepisów prawa
  • Jest zgodny z planami rozwoju miasta
  • Należy do zadań własnych gminy

Pomogą Ci w tym pracownicy Urzędu Miasta. Przez cały nabór możesz konsultować projekty z pracownikami poszczególnych wydziałów merytorycznych. We wtorki 6 i 13 września br. urzędnicy będą pełnić dyżur w UM do godz. 17.00.

Wydział Spraw Obywatelskich

Centrum Aktywności Społecznej:

P. Wioletta Marcinkowska

P. Joanna Dryja

Wydział Edukacji i Kultury:

P. Łukasz Berlanka

Wydział Informacji i Promocji:

P. Wioletta Chrząszcz

Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej:

P. Paweł Fijałkowski

P. Anna Frankowska

P. Piotr Sobociński

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami:

P. Marzanna Proszowska

P. Magdalena Kołek

P. Dariusz Kalinowski

P. Agnieszka Mądra

Wydział Bezpieczeństwa i Porządku:

P. Wioletta Fiszer

Wydział Rozwoju Miasta:

P. Dorota Fares

P. Magdalena Kwarta

P. Katarzyna Krawczyk

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego:

P. Michał Chodkowski

P. Marcin Haś

P. Maciej Skura

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Radomska ds. zieleni:

P. Krystyna Golińska

Projekty można składać:
- przez platformę budżetu obywatelskiego: https://budzetobywatelski.radomsko.pl/rejestracja

- drogą elektroniczną wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl
- w formie tradycyjnej - składając kompletny wniosek w biurze podawczym w Urzędzie Miasta.

Bliższych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 44 685 45 32 lub 44 685 44 89.

Powrót