Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Projekty zgłoszone w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku po weryfikacji merytorycznej

Środa, 26 października 2022

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku dokonana przez merytoryczne komórki urzędu miasta.
Do tegorocznej 7. edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 32 projekty, których pomysłodawcami są mieszkańcy Miasta Radomska. Na etapie oceny formalnej wszystkie wnioski uzyskały pozytywna ocenę. Dokonując oceny merytorycznej 31 projektów uzyskało ocenę pozytywną. Projektodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny negatywnej w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji niniejszej listy.
Poniżej prezentujemy listę projektów ocenionych pozytywnie oraz listę projektów ocenionych negatywnie.

Załączniki:

Powrót