Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Ustalenie kolejności zgłoszonych projektów na karcie do głosowania

Piątek, 4 listopada 2022

Zakończyliśmy etap składania wniosków w budżecie obywatelskim. Projekty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Następnym etapem postępowania jest ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania.     8 listopada br. na godz. 17:00 zapraszamy mieszkańców miasta Radomska na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5. Na spotkaniu zostanie ustalona kolejność zgłoszonych projektów na karcie do głosowania. Kolejność jest ustalana zgodnie z regulaminem w drodze publicznego losowania

GŁOSOWANIE mieszkańców na projekty odbędzie się w dniach od 12-18 grudnia 2022 r.

Głosowanie będzie prowadzone wyłącznie drogą internetową z potwierdzeniem na telefon głosującego.

Zagłosować możesz wybierając maksymalnie 3 projekty:

  • w domu wypełniając interaktywną kartę do głosowania dostępną na stronie internetowej: budzetobywatelski.radomsko.pl

lub skorzystać z internetu zabierając ze sobą telefon w wyznaczonych miejscach:

  • w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5

  • w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5

  • w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku, ul. Narutowicza 4

w godzinach pracy tych placówek.


Wyniki głosowania i listę rankingową projektów do realizacji na 2022 r. poznamy w terminie do 20 grudnia 2022 r.


Powrót