Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Razem „Zazieleńmy Radomsko”

Wtorek, 24 stycznia 2023

Celem projektu „Zazieleńmy Radomsko” autorstwa Mirosława Dratwińskiego jest poprawa jakości powietrza w dzielnicach, w których występuje największe zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza pyłami PM10 i PM2,5. Proponowanie dzielnice to m.in. Kowalowiec, Saniki, Bartodzieje, Folwarki, Stobiecko Miejskie (inne wskazane przez mieszkańców). Nasadzenie drzew, które oczyszczają powietrze pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w mieście, a  w przyszłości, kiedy drzewa osiągną większe rozmiary, pomogą zacienić powierzchnie zbudowane, tym samym obniżając temperaturę otoczenia.

W związku z tym prosimy mieszkańców Radomska o wskazanie miejsc nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg miejskich przy swojej posesji.
W ramach projektu planowane jest zakupienie i posadzenie 100 drzew. Będą to duże sadzonki o wysokości ok. 250-300 cm i obwodzie pnia ok.10-12 cm.

Zgłoszenia można przekazywać na adres e-mail: rolnictwo@radomsko.pl lub osobiście w p. 310 (III piętro)
Na propozycje czekamy do końca marca 2023 roku.

Wszystkie proponowane przez mieszkańców lokalizacje zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa przez pracowników urzędu miasta.

Więcej o projekcie: https://budzetobywatelski.radomsko.pl/projekt/16400#project-preview-overlay

Dzięki realizacji zwycięskiego projektu Radomsko będzie jeszcze bardziej zielonym i przyjaznym miejscem do  życia. W ubiegłym roku miasto zasadziło 212 nowych drzew.

Powrót