Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Zazieleńmy Radomsko


Lokalizacja

Miejsca nasadzenia drzew obejmują dzielnice, które generują największe ilości "smogu", czyli szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, których główne źródła stanowią węgiel oraz ropa naftowa i jej pochodne. Przy typowaniu miejsc nasadzeń należy skonsultować społecznie z mieszkańcami  miasta Radomska ich posadzenie, uwzględniając m.in mapę smogową miasta Radomska, która może być oparta np. o mapę Airly, czy też sieć czujników zamontowanych w mieście Radomsku mierzących poziom pyłów PM10 i PM2,5

Skrócony opis

Założeniem projektu jest utworzenie nowych nasadzeń zieleni (drzew różnych gatunków) na terenie Miasta Radomska. Nasadzenia drzew oczyszczających powietrze przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w dzielnicach miasta, które są wyjątkowo narażone na problem smogu. Planowane jest nasadzenie 100 drzew (buk pospolity, klon, robinia akacjowa, dąb, lipa lub jesion) po 20 sztuk.    

Opis projektu

Założeniem projektu jest utworzenie nowych nasadzeń zieleni (drzew różnych gatunków) na terenie Miasta Radomska. Nasadzenia drzew oczyszczających powietrze przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w dzielnicach miasta, które są wyjątkowo narażone na problem smogu. Planowane jest nasadzenie 100 drzew (buk pospolity, klon, robinia akacjowa, dąb, lipa lub jesion) po 20 sztuk z każdego gatunku. Drzewa powinny mieć następujące parametry: DUŻE SADZONKI 250-300 cm, obwód pnia 10-12 cm. Po posadzeniu drzewa należy opalikować i zapewnić odpowiednie nawodnienie.
Miejsca i ilość nasadzeń muszą być skonsultowane z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami. Proponowanie dzielnice to m.in. Kowalowiec, Saniki, Bartodzieje, Folwarki, Stobiecko Miejskie (inne wskazane przez mieszkańców).
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie nasadzenia drzew, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa. Miejsca nasadzenia drzew mają być wyłonione w ramach konsultacji społecznych, ogłoszonych przez UM w Radomsku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu "Zazieleńmy Radomsko" jest poprawa jakości powietrza w dzielnicach, w których występuje największe zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza pyłami PM10 i PM2,5. Nasadzenie drzew, które oczyszczają powietrze pozytywnie wpłynie na zarówno jakość powietrza w dzielnicach miasta Radomska, ale także w przyszłości, kiedy drzewa osiągną większe rozmiary, pomogą także zacienić powierzchnie zbudowane z cegły, asfaltu albo betonu, które nagrzewając się w dzień magazynują ciepło, a w nocy podwyższają temperaturę powietrza. Korony drzew mogą przechwytywać promieniowanie cieplne ze słońca i ograniczać nagrzewanie powierzchni pod nimi. Warto również wspomnieć o walorach estetycznych, które także stanowią wartość dodaną całego projektu.  

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt skierowany jest tak naprawdę do wszystkich mieszkańców Radomska. Efektem nasadzenia drzew będzie poprawa jakości oddychania powietrzem w całym Radomsku, dzięki czemu skorzysta z tego projektu zarówno dziecko, jak i osoba dorosła, czy też senior. Oddychanie powietrzem, które jest "czyste" korzystnie wpływa na na ciśnienie krwi i tętno, wzmacnia system odpornościowy. Czyste powietrze, to czyste płuca - jeden z ważniejszych organów w naszym organizmie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup drzew Buk pospolity 250-300 cm, obwód pnia 10-12 cm wraz z opalikowaniem i zapewnionym nawodnieniem (20 sztuk)30 000 zł
2Zakup drzew Klon 250-300 cm, obwód pnia 10-12 cm wraz z opalikowaniem i zapewnionym nawodnieniem (20 sztuk)30 000 zł
3Zakup drzew Robinia akacjowa 250-300 cm, obwód pnia 10-12 cm wraz z opalikowaniem i zapewnionym nawodnieniem (20 sztuk)30 000 zł
4Zakup drzew Dąb 250-300 cm, obwód pnia 10-12 cm wraz z opalikowaniem i zapewnionym nawodnieniem (20 sztuk)30 000 zł
5Zakup drzew Lipa lub Jesion 250-300 cm, obwód pnia 10-12 cm wraz z opalikowaniem i zapewnionym nawodnieniem (20 sztuk)30 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt pielęgnacji10 000 zł