Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Znamy już harmonogram realizacji w 2022 r. 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.

Logo budżet obywatelski

Czwartek, 14 lipca 2022

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz 559) oraz § 1 ust. 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w  Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) Prezydent Miasta Radomska Zarządzeniem Nr 142/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. wprowadził harmonogram realizacji w 2022 r. 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.

L.p.

Termin

Etap realizacji

1

05.09 – 18.09.2022 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

2

do 23.09.2022 r.

Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.


3


do 30.09.2022 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.


4


03.10 – 21.10.2022 r.

Ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.


5


do 26.10.2022 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

6

do 03.11.2022 r.

Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.

7

do 09.11.2022 r.

Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.

8

do 09.11.2022 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

9

Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Kampania informacyjna.

10

12.12 – 18.12.2022 r.

Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.


11


do 20.12.2022 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2023 rok.

Czytaj więcej »

Etapy realizacji projektów 6. edycji BO na dzień 30.06.2022 r.

Dzieci

Czwartek, 30 czerwca 2022

W załączeniu przedstawiamy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2022 oraz ich etapy realizacji na dzień 30.06.2022 r.
Czytaj więcej »

Promocja podczas DNI RADOMSKA.

Dwie kobiety i mężczyzna.

Poniedziałek, 13 czerwca 2022

Zespół konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego serdecznie dziękuję mieszkańcom naszego miasta za obecność na naszym stoisku promocyjnym podczas DNI RADOMSKA. Dziękujemy za wszystkie rozmowy, dyskusje i uwagi. Gratulujemy wiedzy na temat Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego tym, którzy odważyli się wziąć udział w naszych konkursach.

Czytaj więcej »

Rozkręcamy 7. edycję budżetu obywatelskiego.

tężnia, fontanna, siłownia

Czwartek, 9 czerwca 2022

Już 11-12 czerwca br. w Parku Solidarności czekamy na Ciebie. Zbierz wiedzę na temat Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego i weź udział w konkursach podczas DNI RADOMSKA.
Nagrody już czekają! . Podczas Dni Radomska udzielamy również konsultacji nt. składania projektów.


Czytaj więcej »

Zaproszenie do współpracy w zespole konsultacyjnym budżetu obywatelskiego miasta Radomska.

Osoby na obrazlu

Piątek, 6 maja 2022

Przygotowując się do tworzenia kolejnej edycji BO zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają ciekawe pomysły oraz tych, którzy do tej pory posmakowali przygody z Budżetem Obywatelskim do zaangażowania się w 2022 r.

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11 maja (środa) 2022 r. o godz. 17:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska.


Na spotkaniu będziemy pracować nad harmonogramem bieżącej edycji.


Serdecznie zapraszamy.


Czytaj więcej »

Etapy realizacji projektów 6. edycji BO na dzień 31.03.2022 r.

Logo budżet obywatelski

Czwartek, 31 marca 2022

W załączeniu przedstawiamy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2022 oraz ich etapy realizacji na dzień 31.03.2022 r.
Czytaj więcej »

Znamy już wyniki głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego

Logo Budżet Obywatelski

Wtorek, 21 grudnia 2021

Podczas spotkania , które odbyło się 20 grudnia 2021 r. poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji w roku 2022. W wyniku głosowania 11 spośród 16 projektów zostało zarekomendowanych do realizacji w 2022 roku. Lista wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach 6. edycji oraz lista rankingowa projektów dostępna jest poniżej. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział głosowaniu, a projektodawcom zwycięskich projektów gratulujemy!


Czytaj więcej »

WYLOSOWANO KOLEJNOŚĆ PROJEKTÓW

BOOOMEN

Czwartek, 25 listopada 2021

Szanowni Państwo!

Znamy już projekty, które wezmą udział w głosowaniu 6. edycji Budżetu Obywatelskiego. Poniżej umieszczamy listę projektów z przypisanymi numerami porządkowymi. W takiej kolejności zostaną one umieszczone na karcie do głosowania, które odbędzie się elektronicznie w dniach od 13 do 19 grudnia 2021 r.

Projektodawców 6. edycji Budżetu Obywatelskiego zapraszamy do promowania swoich projektów.
Powodzenia.

Czytaj więcej »

Projekty zgłoszone w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku po weryfikacji merytorycznej

Logo Budżet Obywatelski

Piątek, 12 listopada 2021

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku dokonana przez merytoryczne komórki Urzędu. Dnia 10 listopada br. członkowie zespołu konsultacyjnego zapoznali się z propozycjami ocen w.w projektów. Projektodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny negatywnej w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji niniejszej listy.

Czytaj więcej »

Znamy już złożone projekty !!!

Logo Budżet Obywatelski

Czwartek, 21 października 2021

Do tegorocznej 6. edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 17 projektów, których pomysłodawcami są mieszkańcy Miasta Radomska.

Zakończyła się wstępna ocena wniosków, która polegała na weryfikacji projektów pod względem formalnym. Pozytywna ocenę formalną uzyskały wszystkie projekty, które zostały przekazane do merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta, które dokonają weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym.

Jeżeli na etapie oceny merytorycznej zostanie stwierdzone, że projekt nie zawiera istotnych i kompletnych informacji niezbędnych do weryfikacji szczegółowej, projektodawca będzie wezwany do ich uzupełnienia.

Do 12 listopada br. zostanie podana lista projektów pozytywnie ocenionych oraz lista projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta.

W załączeniu lista projektów.


Czytaj więcej »

1 października - NABÓR WNIOSKÓW

TY DECYDUJESZ !

Piątek, 1 października 2021

1 października br. ruszył nabór projektów do 6. edycji Budżetu Obywatelskiego.

Do dyspozycji mieszkańców jest 1mln zł.

Każdy mieszkaniec Radomska może złożyć projekt mając pisemne poparcie 30 osób. Na stronie budzetobywatelski.radomsko.pl dostępne są wszelkie informacje o tym, co jest potrzebne do złożenia wniosku oraz szczegółowy harmonogram 6. edycji BO.

Projekty można składać:
- drogą elektroniczną wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl

- za pomocą strony internetowej: budzetobywatelski.radomsko.pl
- w formie tradycyjnej - składając kompletny wniosek w biurze podawczym w Urzędzie Miasta.

Przez cały nabór można konsultować projekty z pracownikami poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta. W dniach 5 i 12 października br. urzędnicy będą pełnić dyżury w UM do godz. 19.00.

Masz pomysł? Jeśli tak, na Twój projekt czekamy do 14 października br.!

Bliższych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 44 685 45 32 lub 44 685 44 89.

Czytaj więcej »

Regulamin 6. edycji Budżetu Obywatelskiego.

Poniedziałek, 27 września 2021

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 6. edycji zawiera regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181), który ustala wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady głosowania oraz ustalania wyników i podawania ich do  publicznej wiadomości oraz realizację projektów.

Czytaj więcej »

Harmonogram realizacji w 2021 r. 6 edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.

Piątek, 24 września 2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz 1372) oraz § 1 ust. 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) Prezydent Miasta Radomska Zarządzeniem Nr 186/2021 z dnia 24 września 2021 r.  wprowadził harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w 2021 r

L.p.

Termin

Etap realizacji

1

01.10 – 14.10.2021 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

2

do 20.10.2021 r.

Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.


3


do 25.10.2021 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.


4


25.10 – 09.11.2021 r.

Ocena merytorycza projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.


5


do 12.11.2021 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

6

do 19.11.2021 r.

Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.

7

do 01.12.2021 r.

Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.

8

do 01.12.2021 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

9

Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Kampania informacyjna.

10

13.12 – 19.12.2021 r.

Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.


11


do 22.12.2021 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2022 rok.


Czytaj więcej »

Skład Zespołu Konsultacyjnego 6. edycji Budżetu Obywatelskiego

6. EDYCJA BO

Piątek, 24 września 2021

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 1 ust. 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) Prezydent Miasta Radomska Zarządzeniem Nr 185/2021 z dnia 24 września 2021 r. powołał Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego 6. edycji, w składzie:


 1. Kamil Bugdal

 2. Paweł Nowicki

 3. Łukasz Berlanka

 4. Jakub Berlanka

 5. Justyna Siewior – Starczyk

 6. Leszek Krzywiecki

 7. Kamil Starostecki

 8. Mirosław Dratwiński

 9. Robert Lewandowski

 10. Arkadiusz Szczegodziński

 11. Leon Kuc

 12. Agnieszka Jędrzejczyk

 13. Ewa Kuśmierczyk

 14. Robert Kempski

 15. Krzysztof Górnik

 16. Grzegorz Minecki

 17. Radosław Pawelec

 18. Wioletta Marcinkowska

 19. Kamila Malinowska - Sztangreciak

 20. Joanna Dryja

Czytaj więcej »