Znamy już złożone projekty !!!

Piątek, 30 września 2022

Do tegorocznej 7. edycji Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 32 projekty, których pomysłodawcami są mieszkańcy Miasta Radomska.

Zakończyła się wstępna ocena wniosków, która polegała na weryfikacji projektów pod względem formalnym. Pozytywna ocenę formalną uzyskały wszystkie projekty, które zostały przekazane do merytorycznych Wydziałów Urzędu Miasta, które dokonają weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym.

Jeżeli na etapie oceny merytorycznej zostanie stwierdzone, że projekt nie zawiera istotnych i kompletnych informacji niezbędnych do weryfikacji szczegółowej, projektodawca będzie wezwany do ich uzupełnienia.

Do 26 października br. zostanie podana lista projektów pozytywnie ocenionych oraz lista projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Zachęcamy projektodawców do promowania złożonych projektów wśród mieszkańców naszego miasta.

W załączeniu lista projektów.

Czytaj więcej »

Etapy realizacji na dzień 30.09.2022 r. projektów rekomendowanych do realizacji w 2022 r.

książki

Piątek, 30 września 2022

W załączeniu przedstawiamy listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku na rok 2022 oraz ich etapy realizacji na dzień 30.06.2022 r.
Czytaj więcej »

Czekamy na Twój projekt !

Napis ,,Ty decydujesz"

Wtorek, 6 września 2022

5 września ruszył nabór projektów do 7. edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekty można konsultować z pracownikami Urzędu Miasta Radomska.

Sprawdź czy Twój projekt:

  • Mieści się w kwocie 250 000 zł brutto
  • Można zrealizować w ciągu roku
  • Jest ogólnodostępny, nie jest komercyjny
  • Nie narusza przepisów prawa
  • Jest zgodny z planami rozwoju miasta
  • Należy do zadań własnych gminy

Pomogą Ci w tym pracownicy Urzędu Miasta. Przez cały nabór możesz konsultować projekty z pracownikami poszczególnych wydziałów merytorycznych. We wtorki 6 i 13 września br. urzędnicy będą pełnić dyżur w UM do godz. 17.00.

Wydział Spraw Obywatelskich

Centrum Aktywności Społecznej:

P. Wioletta Marcinkowska

P. Joanna Dryja

Wydział Edukacji i Kultury:

P. Łukasz Berlanka

Wydział Informacji i Promocji:

P. Wioletta Chrząszcz

Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej:

P. Paweł Fijałkowski

P. Anna Frankowska

P. Piotr Sobociński

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami:

P. Marzanna Proszowska

P. Magdalena Kołek

P. Dariusz Kalinowski

P. Agnieszka Mądra

Wydział Bezpieczeństwa i Porządku:

P. Wioletta Fiszer

Wydział Rozwoju Miasta:

P. Dorota Fares

P. Magdalena Kwarta

P. Katarzyna Krawczyk

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego:

P. Michał Chodkowski

P. Marcin Haś

P. Maciej Skura

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Radomska ds. zieleni:

P. Krystyna Golińska

Projekty można składać:
- przez platformę budżetu obywatelskiego: https://budzetobywatelski.radomsko.pl/rejestracja

- drogą elektroniczną wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl
- w formie tradycyjnej - składając kompletny wniosek w biurze podawczym w Urzędzie Miasta.

Bliższych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 44 685 45 32 lub 44 685 44 89.

Czytaj więcej »

Harmonogram realizacji w 2022 r. 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.

Logo z napisem budżet obywatelski

Wtorek, 6 września 2022

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz 559) oraz § 1 ust. 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w  Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) Prezydent Miasta Radomska Zarządzeniem Nr 142/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. wprowadził harmonogram realizacji w 2022 r. 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.
Czytaj więcej »