Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

SKŁADANIE PROJEKTÓW ZAKOŃCZONE

BOOMEN

Środa, 20 września 2023

Wszystkim projektodawcom, którzy złożyli projekty w 8. edycji Budżetu Obywatelskiego serdecznie dziękujemy. W tegorocznej edycji złożono 23 projekty. Obecnie zgodnie z przyjętym regulaminem w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych trwa weryfikacja formalna złożonych projektów. W przypadku stwierdzenia braków na etapie weryfikacji formalnej projektodawcy będą mogli uzupełnić swoje projekty.

W terminie do 29 września br. zgodnie z przyjętym harmonogramem poznamy listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym oraz listę projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Czytaj więcej »

4 września ruszył nabór projektów do 8. edycji Budżetu Obywatelskiego

logo z napisem że Ty decydujesz

Poniedziałek, 4 września 2023

Masz pomysł na projekt? Pomogą Ci w tym pracownicy Urzędu Miasta. Przez cały nabór możesz konsultować projekty z pracownikami poszczególnych wydziałów merytorycznych. We wtorki 5 i 12 września br. urzędnicy będą pełnić dyżur w UM do godz. 17.00.

Wydział Spraw Obywatelskich, Centrum Aktywności Społecznej:

P. Wioletta Marcinkowska
P. Joanna Dryja
Wydział Edukacji i Kultury:
P. Łukasz Berlanka
Wydział Informacji i Promocji
P. Wiktor Lewandowski
Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej:
P. Paweł Fijałkowski
P. Anna Frankowska
P. Piotr Sobociński
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami:
P. Magdalena Kołek
P. Dariusz Kalinowski
P. Agnieszka Mądra
Wydział Bezpieczeństwa i Porządku:
P. Wioletta Fiszer
Wydział Rozwoju Miasta:
P. Paulina Małecka
P. Katarzyna Krawczyk
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego:
P. Michał Chodkowski
P. Marcin Haś
P. Maciej Skura
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Radomska ds. zieleni:
P. Krystyna Golińska

Projekty można składać:
- przez platformę budżetu obywatelskiego: 
https://budzetobywatelski.radomsko.pl/rejestracja

- drogą elektroniczną wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl
- w formie tradycyjnej - składając kompletny wniosek w biurze podawczym w Urzędzie Miasta.

Bliższych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 44 685 45 30 lub 44 685 44 89.


Czytaj więcej »

Ruszamy z 8. edycją Budżetu Obywatelskiego

logo budżetu

Piątek, 1 września 2023

Wydarzenia, działania, małe i duże inwestycje dla mieszkańców całego miasta. Od 4 września każdy z nas może zgłosić swój pomysł na projekt do Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszamy.

Na zgłoszenie swoich pomysłów mieszkańcy będą mieli czas do 18 września br.

Przypominamy - do zagospodarowania jest 1 milion złotych. Wystarczy mieć pomysł na inwestycje lub działanie, zebrać minimalną liczbę 30 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój wniosek do Urzędu. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Sprawdź czy Twój projekt:

  • mieści się w kwocie 250 000 zł brutto

  • może być zrealizowany w ciągu roku

  • jest ogólnodostępny, nie jest komercyjny

  • nie narusza przepisów prawa

  • jest zgodny z planami rozwoju miasta

  • należy do zadań własnych gminy


Projekty będzie można składać:
- drogą elektroniczną wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl
- w formie tradycyjnej - składając kompletny wniosek w biurze podawczym w Urzędzie Miasta.

Bliższych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 44 685 45 32 lub 44 685 44 89.

Czytaj więcej »