Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Realizacja projektów 8. edycji

Wtorek, 9 kwietnia 2024

L.p.

Nazwa projektu

Lokalizacja

Etap realizacji na dzień 31.03.2024r.


STRAŻnicy MIASTA – razem silniejsi

OSP Folwarki, OSP Bogwidzowy,

OSP Stobiecko Miejskie,OSP Sucha Wieś

Trwa procedura opisowa przedmiotów, które weszły w skład wygranego projektu.

Wykaz, po opisaniu przedmiotów wchodzących w skład projektu zostanie przekazany do wydziału zamówień publicznych celem ogłoszenia przetargu.Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku na ul. Kukuczki

Boisko sportowe przy ul. Kukuczki

w Radomsku

Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej.


Łączymy Sadową z 11 Listopada

Teren pomiędzy ul. 11 Listopada

a ul. Sadową

Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie zadania.

Trwa procedura przygotowawcza do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy zadania.


Planeta dzieci – plac zabaw przy PSP 7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

w Radomsku, ul. 11 Listopada 16

Trwa procedura związana z przygotowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie zadania.


Bezpieczne przedszkole

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku, ul. Armii Krajowej 13

Projektodawca wyłonił w drodze zapytania o cenę firmę, która ma wykonać zadanie wymiany ogrodzenia ( do 15 maja), nasadzenia nowych roślin będą wykonywane w podobnym czasie .


Magiczny dywan

Publiczne Przedszkole nr 10

w Radomsku, ul. Armii Krajowej 13

Projektodawca w drodze zapytania o cenę wyłonił ofertę spełniającą warunki cenowe i zawierające wszystkie elementy wykazane w projekcie. 12 kwietnia dywany mają być montowane na terenie placówki


Rozbudowa chodnika wokół PSP 10

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

w Radomsku, ul. Makuszyńskiego 25

Trwa procedura związana z przygotowaniem zaproszenia do składania ofert przez projektantów na wykonanie projektu technicznego zadania.

Powrót