projekt nr 9

9. Grill Miejski przy Wielorybku


Lokalizacja

ul. Jagiellońska

Skrócony opis

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni do organizowania legalnych, bezpłatnych pikników, spotkań rodzinnych czy sąsiedzkich.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni do organizowania legalnych, bezpłatnych pikników, spotkań rodzinnych czy sąsiedzkich.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki