projekt nr 2

2. Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ulicy Przedborskiej 141


Lokalizacja

ul. Przedborska 141

Skrócony opis

Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki