projekt nr 21

21. "Inteligentne eko-ławki"


Lokalizacja

Ławki będą zlokalizowane w następujących miejscach: Park Solidarności - 4 szt., skwer "Wielorybek"- 2 szt., przy siłowni zewnętrznej na ul. Kościuszki/Al. Jana Pawła II - 1 szt.,  Miasteczko Ruchu Drogowego, ul. Brzeźnicka/ ul. Ciepła - 1 szt., parking przed Urzędem Miasta - 1 szt., plac zabaw przy ulicy Sanickiej - 1 szt.

Skrócony opis

Projekt ma na celu zainstalowanie na terenie miasta Radomska 10 sztuk inteligentnych eko – ławek z modułem fotowoltaicznym. Ławki będą spełniać funkcję ładowarki do urządzeń mobilnych oraz routera z bezprzewodowym dostępem do Internetu, wyposażone będą również w stojak na rowery oraz stację naprawczą do rowerów z automatycznym kompresorem. Na bokach ławek planowane jest umieszczenie logotypu BO.

Opis projektu

Projekt ma na celu zainstalowanie na terenie miasta Radomska 10 sztuk  „inteligentnych eko – ławek” w następujący sposób:
1. w Parku Solidarności: 4 szt. w tym 2 przy Różaneczniku oraz 2 w niecce Parku. Ławki będą wyposażone w moduł fotowoltaiczny, akumulator, ładowarki urządzeń mobilnych  oraz 2 routery wifi i 2 stojaki na rowery, w tym jedna ławka z stacją naprawczą dla rowerów z automatycznym kompresorem.
2. na parkingu przed Urzędem Miasta, ul. Tysiąclecia: 1 szt. wyposażona w moduł fotowoltaiczny, akumulator, ładowarki urządzeń mobilnych oraz jeden router wifi, wbudowane 2 stojaki na rowery i stacja naprawcza dla rowerów z automatycznym kompresorem.
3. na skwerze przy tzw. „Wielorybku”:  2 szt. wyposażone w moduł fotowoltaiczny, akumulator, ładowarki urządzeń mobilnych  oraz jeden router wifi i 2 stojaki na rowery; w tym jedna ławka z stacją naprawczą dla rowerów z automatycznym kompresorem.  
4. przy siłowni zewnętrznej na ul. Kościuszki/Jana Pawła II:  - 1 szt. wyposażona w moduł fotowoltaiczny, akumulator, ładowarki urządzeń mobilnych  oraz jeden router wifi, z wbudowanymi dwoma stojakami na rowery, ze stacją naprawczą dla rowerów  z automatycznym kompresorem.
5. w Miasteczku Ruchu Drogowego ul. Brzeźnicka/ ul. Ciepła: - 1 szt. wyposażona w moduł fotowoltaiczny, akumulator, ładowarki urządzeń mobilnych  oraz jeden router wifi, z wbudowanymi dwoma stojakami na rowery, a także stacją naprawczą dla rowerów z automatycznym kompresorem.
Ławki powinny być umieszczone w miejscach o dobrej ekspozycji na słońce. Ławki będą spełniać swoje funkcje poprzez:
- moduł fotowoltaiczny zamieniający energię promieniowania słonecznego w energie  elektryczną,
akumulator służący do gromadzenia i przechowywania wytworzonej energii dzięki czemu punkt ładowania będzie dostępny przez 24 h,
ładowarki do urządzeń mobilnych,
router z bezprzewodowym dostępem do internetu,
stojak na rowery,
stację naprawczą dla rowerów z automatycznym kompresorem
Na bokach ławek planowane jest umieszczenie logotypu budżetu obywatelskiego miasta Radomska.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zainstalowanie inteligentnych eko-ławek jest dobrym pretekstem do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.  W obecnych czasach gdy urządzenia mobilne często są  nieodłącznym elementem życia, możliwość korzystania z nich w każdym miejscu bez obawy ich rozładowania jest ogromnym ułatwieniem i motywacją do wyjścia z domu.  Ponadto zakłada się przy ławkach zainstalowanie automatycznych kompresorów („Wielorybek” i Park Solidarności, Miasteczko Ruchu Drogowego), co będzie ogromnym atutem dla rowerzystów.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1abonament na wifi x 5 6 000 zł
2Mycie panela fotowoltaicznego 2 000 zł
Łącznie: 8 000 zł

Po uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono kosztorys projektu.