projekt nr 1

1. Boisko "Miłaczki"


Lokalizacja

Radomsko, ul. Jachowicza 37, działka nr 82,83. obręb 11.

Skrócony opis

Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną na działce przy ul. Jachowicza 37 (działka nr 82,83, obręb 11) wraz z monitoringiem, ławkami i siatkami zabezpieczającymi - elementami małej architektury.  

Opis projektu

Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną na działce przy ul. Jachowicza 37 (działka nr 82,83, obręb 11) wraz z monitoringiem, ławkami i siatkami zabezpieczającymi - elementami małej architektury. Zwiększony kosztorys uwzględnia koszty wykonania przyłącza wodociągowego, zakupu urządzeń zraszających oraz koszty zużycia wody w stosunku rocznym. Ostateczny budżet na realizację projektu to kwota 113.300zł.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest zorganizowanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu na świeżym powietrzu. Budowa ogólnodostępnego boiska na tym obszarze zapewni dzieciom miejsce spotkań z rówieśnikami i umożliwi im aktywny wypoczynek. Należy podkreślić, że w tym rejonie miasta nie ma boiska do gry w piłkę nożną.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszenie trawy (10 x w roku)2 000 zł
2malowanie lini (5 x w roku)1 000 zł
3podlewanie murawy boiska5 000 zł
Łącznie: 8 000 zł

Zwiększono kosztorys projektu do kwoty 113300 zł