projekt nr 1

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Wymysłówek w Radomsku na działce nr 257/4; obręb 42


Lokalizacja

Działka nr ewid.257/4 obręb 42 w Radomsku (południowo-zachodnia część działki przy istniejącym już placu zabaw)

Skrócony opis

Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Wymysłówek Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz do tenisa ziemnego.  

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego:
- nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr.13 mm (technologia natryskowa) na podbudowie elastycznej (przepuszczalnej) gr. 35 mm  
- boisko będzie mieć wymiar około 24x44 m
-  boisko będzie dostosowane do: siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego
- wokół boiska będzie ogrodzenie wykonane z siatki o wysokości 4,00 m
Wyposażenie boiska:
- słupy i siatka do siatkówki
- słupki i siatka do tenisa
- słupy i tablica do koszykówki
Dojście i dojazd - utwardzenie dojścia i dojazdu od strony placu zabaw.
Roboty budowlane będą wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i nie wydzielających szkodliwych substancji.

Uzasadnienie realizacji projektu

Powyższy projekt ma na celu udostępnienie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej mieszkańcom dzielnicy Wymysłówek oraz dzielnic sąsiadujących. Boisko sportowe przyczyni się do poprawy stanu zdrowia społeczności lokalnej na skutek zainteresowania uprawianiem sportu. Boisko sportowe wpłynie na propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku w przypadku rodzin wielopokoleniowych w połączeniu z istniejącymi obiektami - placem zabaw dla dzieci oraz tężnią radomszczańską.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt sprzątania terenu i utrzymania terenu7 000 zł
2koszt napraw i konserwacji sprzętu sportowego3 600 zł
Łącznie: 10 600 zł

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Wymysłówek w Radomsku " w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony został rozpatrzony pozytywnie. Informujemy, iż została podwyższona kwota realizacji projektu do sumy 165.000 złotych. W zwiększonym budżecie projektu uwzględniony został koszt podwyższenia terenu na którym planowana jest inwestycja do poziomu terenu, na którym znajduje się plac zabaw bezpośrednio sąsiadujący i skomunikowany z proponowaną inwestycją. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.