projekt nr 3

3. Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy tężni.


Lokalizacja

Ulica Chabrowa Dz. 257/4 obręb 42, 97-500 Radomsko Zarząd Spółki Wymysłówek - Wspólnota Gruntowa

Skrócony opis

W ramach projektu zostanie utworzona strefa wypoczynku otoczona zielenią, natomiast w drugiej części parku - strefa rekreacyjna, wyposażona w ścieżkę zdrowia (street workout), stref gier zewnętrznych (tenis stołowy, szachy) dla całej rodziny.  Projekt realizowany w 2019 r. ze środków bieżących budżetu miasta.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie utworzona strefa wypoczynku otoczona zielenią, natomiast w drugiej części parku - strefa rekreacyjna, wyposażona w ścieżkę zdrowia (street workout), stref gier zewnętrznych (tenis stołowy, szachy) dla całej rodziny. Projekt realizowany w 2019 r. ze środków bieżących budżetu miasta.

Uzasadnienie realizacji projektu

Potrzeba realizacji tego obiektu wynika z braku istnienia tego typu obiektu w naszym rejonie. Dodatkowo stworzyłoby to możliwość spacerów i odpoczynku w bliskiej lokalizacji tężni już istniejącej.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1nawadnianie roślin, konserwacja urządzeń, sprzątanie13 000 zł

Szanowna Pani.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy tężni " w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Panią złożony został rozpatrzony pozytywnie. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.

Załączniki

dok2.doc