projekt nr 2

2. Informatyka przyjazna seniorom - edukacja komputerowa osób starszych


Lokalizacja

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4 w Radomsku ul. Św. Jadwigi Królowej 20.

Skrócony opis

Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 55+. Zajęcia będą się odbywały w okresie od marca 2018 r. - 21.06.2018 r. o od 3.09.2018 r. - 21.12.2018 r. zgodnie z harmonogramem.Planuje się utworzenie 3 grup na różnych poziomach nauczania. Każda grupa będzie liczyła 15 osób.

Opis projektu

Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 55+. Zajęcia będą się odbywały w okresie od marca 2018 r. - 21.06.2018 r. o od 3.09.2018 r. - 21.12.2018 r. zgodnie z harmonogramem. Planuje się utworzenie 3 grup na różnych poziomach nauczania. Każda grupa będzie liczyła 15 osób. Zajęcia poprowadzi informatyk z przygotowaniem metodycznym i odpowiednim doświadczeniem dydaktycznym. Nabór uczestników na zajęcia będzie otwarty, przez co będą one ogólnodostępne dla mieszkańców Radomska w dedykowanej grupie wiekowej.Odbędzie się w  styczniu lub lutym 2018 r. i zostanie ogłoszony w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych. Zostanie opracowany regulamin dla uczestników kursu "Informatyka przyjazna seniorom - edukacja komputerowa osób starszych". Partnerem projektu będzie RUTW "Wiem więcej", co gwarantuje wysoki poziom zajęć i solidność realizacji zadań.

Uzasadnienie realizacji projektu

Znajomość obsługi komputera to obecnie podstawowa umiejętność wymagana niemal w każdej dziedzinie życia. Umiejętność znalezienia informacji w internecie, czy choćby obsługi poczty elektronicznej, coraz częściej decyduje o tym, w jakim zakresie możemy uczestniczyć w życiu społecznym czy publicznym lub korzystać z zasobów wiedzy dostępnych w sieci. Posiadanie komputera i umiejętność jego obsługi ułatwia codzienne życie. Często kontaktujemy się z innymi osobami poprzez pocztę mailową, facebook, skype. Komputer ułatwia życie, szczególnie osobom niesamodzielnym, dotkniętym czasową niedyspozycją i zmuszonym pozostać w domu. Nie wychodząc z domu można dokonać opłat, czy zrobić zakupy. W niedalekiej przyszłości dostępna będzie teleopieka i telemedycyna. Wiele osób posiada telefon typu smartfon, w którym są darmowe aplikacje ratujące i ułatwiające życie. Zdobyte umiejętności posługiwania się tymi aplikacjami mogą ułatwić życie, nie tylko właścicielom, ale także życie i zdrowie ich znajomych.  

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Szanowna Pani.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Informatyka przyjazna seniorom- edukacja komputerowa osób starszych" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Panią złożony został rozpatrzony pozytywnie. Projekt ten zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców Miasta Radomska w okresie od 16-22 października 2017 r. Zachęcam do promowania projektu i udziału w głosowaniu.