Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. LETNI FESTYN NA UL. KS. TURLEJA W RADOMSKU


Lokalizacja

Teren Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Radomsku, ul. Ks. Antoniego Turleja 9/13, 97-500 Radomsko

Skrócony opis

Przedmiotem realizacji projektu jest organizacja letniego festynu rodzinnego na ul. Ks. Turleja na terenie parafii św. M. Kolbego. Festyn rodzinny zorganizowany zostanie w czerwcu.  W ramach propagowania sportowego stylu życia przeprowadzone zostaną zawody sportowe w kilku kategoriach oraz mecz piłki nożnej.

Opis projektu

Przedmiotem realizacji projektu jest organizacja letniego festynu rodzinnego na ul. Ks. Turleja na terenie parafii św. M. Kolbego. Festyn rodzinny zorganizowany zostanie w sierpniu.  W ramach propagowania sportowego stylu życia przeprowadzone zostaną zawody sportowe w kilku kategoriach oraz mecz piłki nożnej. W celu podkreślenia rodzinnego charakteru festynu łączącego pokolenia, planuje się zaangażowanie do rywalizacji zarówno dzieci, jak i seniorów poprzez międzypokoleniową rywalizację na najlepszą babcię. Dla najmłodszych uczestników festynu przewiduje się strefę dziecięcą z udziałem animatorów zapewniających dzieciom wspólną zabawę oraz słodkie atrakcje. Zapewniona zostanie także strefa cateringowa. W trakcie imprezy przeprowadzony zostanie także konkurs plastyczny dla młodszych uczestników festynu pt. „Rodzina to najlepsza drużyna” oraz konkurs dla seniorów „Najlepsza babcia, najlepszy dziadek”. Festyn skierowany zostanie do wszystkich pokoleń, dlatego też, wykorzystując niejako obecność różnych grup wiekowych, zostaną przeprowadzone dla uczestników imprezy warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz prezentacja sprzętu gaśniczego i umiejętności Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto w trakcie festynu będą mogły zaprezentować się różne grupy artystyczne działające na terenie całego Radomska chętne do prezentacji swojego dorobku, pod warunkiem zgłoszenia chęci udziału minimum 2 tygodnie przed terminem realizacji festynu. Zwieńczeniem letniego festynu rodzinnego będzie występ zespołu muzycznego – gwiazdy wieczoru.

Uzasadnienie realizacji projektu

Impreza ma charakter integracyjny, łączący pokolenia. W dobie internetu obserwujemy stały zanik wartości prospołecznych, prorodzinnych, zanik działań kładących nacisk na rekreację i pielęgnowanie wartości rodzinnych tworzących bezpieczną i przyjazną przestrzeń idealną do rozwoju duchowego. Dodatkowo z uwagi dotychczasowe obostrzenia związane z pandemią COVID-19 społeczność lokalna od 2020 roku pozbawiona była możliwości wspólnych spotkań w szerokim gronie pielęgnujących i rozwijających ww. wartości. Dlatego też impreza integracyjna, łącząca pokolenia jest niezwykle ważnym bodźcem w budowaniu wspólnoty, odbudowywaniu wzajemnych relacji. Ponadto zachodzące na naszych oczach przemiany demograficzne wzmacniają wagę relacji międzypokoleniowych. Z uwagi na fakt, iż projekt ma charakter międzypokoleniowy, jego celem będzie przeprowadzenie działań ukierunkowanych na rozwijanie więzi i solidarności międzypokoleniowej.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Letni festyn rodzinny przeznaczony jest dla całej społeczności radomszczan, w szczególności zamieszkującej okolice ul. Turleja. Impreza zaplanowana jest w taki sposób, aby mogły w niej uczestniczyć wielopokoleniowe rodziny, tak, aby uczestnicy w każdym wieku i o różnych poziomach sprawności fizycznej i intelektualnej znaleźli atrakcje szyte na miarę. Festyn odbędzie się na ogólnodostępnym placu parafialnym, dostępnym także dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce bowiem zapewnia dostępność architektoniczną.
Wszystkie atrakcje realizowane w ramach wydarzenia dostępne będą całkowicie bezpłatnie, zatem zapewniają ogólnodostępność dla lokalnej społeczności bez względu na status majątkowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1artysta40 000 zł
2strefa cateringowa10 000 zł
3strefa atrakcji dla dzieci7 000 zł
4nagrody w konkursach 1 000 zł
Łącznie: 58 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach