Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. "W odwiedzinach u strażaków - piknik integracyjno - edukacyjny dla mieszkańców miasta Radomska"


Lokalizacja

97-500 Radomsko, ul. Św. Rocha 216, działka nr 476, obręb 40. Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku

Skrócony opis

Piknik ma mieć charakter integracyjno - edukacyjny. Impreza będzie otwarta i bezpłatna dla wszystkich mieszkańców miasta Radomska. Przewidywana liczba mieszkańców Radomska, którzy mogą zechcieć      w niej brać udział to ok. 400 osób. Podczas pikniku dostępne będą: atrakcje dla dzieci, konkursy zręcznościowe i edukacyjne oraz warsztaty udzielania pierwszej pomocy.

Opis projektu

Piknik odbędzie się w sobotnie popołudnie w miesiącu czerwcu lub lipcu 2023r. w godz. 16.00 - 21.00  na terenie OSP Stobiecko Miejskie w Radomsku przy ul. Św. Rocha 216 i zostanie zakończony wieczornym koncertem gwiazd na scenie. Piknik ma mieć charakter integracyjno - edukacyjny. Impreza będzie otwarta i bezpłatna dla wszystkich mieszkańców miasta Radomska. Przewidywana liczba mieszkańców Radomska, którzy mogą zechcieć w niej brać udział to ok. 400 osób. Podczas pikniku dostępne będą: atrakcje dla dzieci, konkursy zręcznościowe i edukacyjne, warsztaty udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran, promocja właściwych zachowań w najbliższym otoczeniu i na drodze, umiejętność postępowania i wezwania pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia.
W programie imprezy przewiduje się atrakcje sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Obok segmentu sportowego przewidziany będzie segment edukacyjny w formie pogadanki nt. zagrożeń występujących w codziennym życiu oraz sposobami ich unikania i zwalczania oraz konkursu z zakresu wiedzy o straży pożarnej ( z atrakcyjnymi nagrodami ), pokazy pojazdów strażackich wraz z wyposażeniem i dodatkowym sprzętem, szkolenia udzielania pomocy przedlekarskiej oraz pokaz ratownictwa technicznego. W trakcie trwania imprezy obok cateringu będą czynne takie atrakcje jak: wesołe miasteczko dla dzieci (dmuchane zamki, trampoliny i zjeżdżalnie) oraz animacje dla dzieci m.in. bańki mydlane, malowanie twarzy, tatuaże, kolorowe warkoczyki, formowanie balonów, gry i zabawy zręcznościowe. Zapewniona będzie oprawa muzyczna wraz z prowadzeniem pikniku przez DJ-a, posiłek dla uczestników: grochówka i dania z grilla z dodatkami ( sosy i chleb), kawa, herbata i cukier, woda mineralna, napoje; dla dzieci wata cukrowa i popcorn.
Program imprezy zostanie podany z 2 tygodniowym wyprzedzeniem w prasie, mediach społecznościowych oraz w formie plakatów na tablicach ogłoszeń.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja ww. projektu w formie pikniku w zamyśle wnioskodawcy ma realizować integrację obywatelską środowiska lokalnego, wzmacniać więzi rodzinne przez wspólne spędzanie czasu wolnego. To również aktywizacja mieszkańców, nowe przyjaźnie, kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego opartego na wzajemnym zaufaniu, życzliwości, pomocy, na tworzeniu wzajemnych relacji międzypokoleniowych.
Udział w pikniku oraz przewidzianych podczas niego atrakcjach i warsztatach edukacyjnych będzie sprzyjał przyswajaniu nowych umiejętności a także przyczyni się do ,,zabrania ze sobą" odrobiny wiedzy przydatnej w codziennym życiu np. udzielenie pierwszej pomocy - dziecku, seniorowi, osobie poszkodowanej podczas prac domowych i przydomowych; opatrzenie rany; właściwe wezwanie pomocy - karetki pogotowia, straży pożarnej; postępowanie w przypadku podtrucia tlenkiem węgla.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta Radomska: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, którzy przyjdą na piknik i zechcą w nim brać udział. Przewidziane atrakcje będą zróżnicowane w taki sposób, aby każdy znalazł ,,coś dla siebie" i skorzystał z dostępnych atrakcji oraz odbywających się warsztatów edukacyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Atrakcje dla dzieci (dmuchańce, animatorka, wata cukrowa, popcorn) 8 000 zł
2Stoiska cateringowe (grill, grochówka, kawa, herbata, woda, napoje) 10 000 zł
3Nagrody dla uczestników konkursów 2 000 zł
4Oprawa muzyczna, DJ, wynajem sceny5 000 zł
5Naczynia jednorazowe500 zł
6Środki opatrunkowe do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran400 zł
7Koszt przygotowania pokazu ratownictwa technicznego 1 000 zł
8Pozostałe koszty (ratownik, opłaty, ubezpieczenie, ZAIKS, media i inne) 3 000 zł
9kwota dotycząca przygotowania projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy św. Rocha 1 500 zł
Łącznie: 31 400 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach