Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. USKRZYDLONE RADOMSKO


Lokalizacja

Ul. Św.Rozalii 1b, 97-500 Radomsko (ściana bloku zarządzanego przez TBS w Radomsku, działka nr 175/1, obręb 10)

Skrócony opis

Projekt zakłada powstanie ,,muralu” w kształcie skrzydeł, który będzie spełniał funkcję ścianki do selfie, niezwykle popularniej formy dokumentowania swojej aktywności społecznościowej, twórczej i dla budowania wzajemnych relacji poprzez zachęcanie do spotkań.  Mural ekologiczny powstanie z użyciem specjalistycznych farb oczyszczających powietrze.

Opis projektu

Projekt zakłada powstanie mural w kształcie skrzydeł, który będzie spełniał funkcję ścianki do selfie, niezwykle popularniej formy dokumentowania swojej aktywności społecznościowej, twórczej i dla budowania wzajemnych relacji poprzez zachęcanie do spotkań. Będzie on ważnym punktem na mapie społeczno-towarzyskiego życia radomszczańskiej młodzieży. Położenie przy ul. Rozalii ma na celu być częścią rewitalizacji społecznej osób zamieszkałych w okolicy.
Planowana powierzchnia muralu to 30-50 m2 (ściana ma wymiary 7x9m). Mural ekologiczny powstanie z użyciem specjalistycznych farb, w które wykorzystują najnowsze nanotechnologie. Farba oczyszczająca powietrze posiada w swoim składzie między innymi dwutlenek tytanu, który jest katalizatorem niezbędnym do zajścia zamierzonej reakcji chemicznej. Projekt zakłada rozpropagowanie idei malowania elewacji zewnętrznych tego typu farbami wśród mieszkańców miasta (np. podczas rewitalizacji centrum miasta).
Ekologiczny mural będzie ozdobą, nową atrakcją w przestrzeni miejskiej, a jednocześnie będzie „wykonywał" pożyteczną pracę na rzecz mieszkańców i środowiska bo poprawi jakość powietrza w otoczeniu. Mural ma być symbolem odpowiedzialnego myślenia o kształtowaniu przestrzeni miejskiej i ma promować innowacyjne metody walki ze smogiem. Zawarte w farbie substancje walczące ze smogiem będą aktywne przez najbliższe lata, wyciągając w tym czasie z powietrza zanieczyszczenia równe pracy kilkunastu drzew. Dodatkowym atutem jest propagowanie formy sztuki street-artu i zachęcenie odbiorców do świadomego tworzenia.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt „Uskrzydlone Radomsko” ma na celu utworzenie nowej „zielonej” przestrzeni przy wykorzystaniu specjalistycznych materiałów. Będzie to ekologiczny, oddychający, pochłaniający zanieczyszczenia mural. Farba wykorzystana do jego stworzenie spowoduje poprawę jakości powietrza i walkę ze smogiem. 1 m2 pomalowanej ściany oczyszcza 1 m3 powietrza (usuwa toksyczne tlenki azotu z taką samą skutecznością co jedno średniej wielkości dojrzałe drzewo). Wykorzystana przestrzeń mogą stać się zielonymi płucami naszego miasta oraz dodać mu skrzydeł, gdyż naszym celem jako mieszkańców jest chęć życia w nowoczesnym i zdrowym dla nas wszystkich mieście. Wkomponowany w przestrzeń miejską  mural - skrzydła stanie się popularnym miejscem wykorzystywanym do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Radomska oraz popularnym miejscem spotkań, czy nawet przy okazji wykorzystywanym do wykonywania zdjęć, tzw. selfie, które przyczynią się do spopularyzowania tego miejsca, m.in. w social mediach.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt będzie ogólnodostępny, jego usytuowanie będzie w miejscu otwartym dla każdego. “Selfie” jest natomiast niezwykle popularną formą aktywności wśród przedstawicieli każdej grupy społecznej bez względu na wiek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1materiały potrzebne do przygotowania powierzchni oraz do namalowania muralu 11 500 zł
2praca artysty malarza 11 500 zł
Łącznie: 23 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
USKRZYDLONE RADOMSKO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego https://budzetobywatelski.radomsko.pl/ jest Gmina Miasto Radomsko z siedzibą ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko. 

Gmina Miasto Radomsko szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.radomsko.pl/ chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu https://budzetobywatelski.radomsko.pl/, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, numer pesel, imię ojca.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Gminą Miasto Radomsko.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Gminę Miasto Radomsko uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie https://budzetobywatelski.radomsko.pl/ w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Gminę Miasto Radomsko, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Gmina Miasto Radomsko, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa https://budzetobywatelski.radomsko.pl/ wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Gmina Miasto Radomsko lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email abi@radomsko.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 44/685-44-91. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.