Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. ,, STRAŻnicy MIASTA ‘’


Lokalizacja

OSP Folwarki, 97-500 Radomsko , ul. Torowa 10
OSP Sucha Wieś, 97-500 Radomsko, ul. Strażacka 13

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup i wyposażenie strażaków ratowników jednostki OSP Folwarki  i OSP Sucha Wieś łącznie  w 10 szt. ubrań specjalnych 2 częściowych, 10 par rękawic specjalnych strażackich, oraz 10 par butów strażackich gumowych. (po 5 szt./par dla każdej Jednostki).

Opis projektu

Celem projektu jest zakup i wyposażenie strażaków ratowników jednostki OSP Folwarki  i OSP Sucha Wieś łącznie  w 10 szt. ubrań specjalnych 2 częściowych, 10 par rękawic specjalnych strażackich, oraz 10 par butów strażackich gumowych. (po 5 szt./par dla każdej Jednostki).

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma na celu doposażenie strażaków ratowników z jednostki OSP Folwarki i OSP Sucha Wieś w środki ochrony indywidualnej. Ubrania specjalne, buty strażackie, czy rękawice to niezbędne wyposażenie każdego strażaka, używane przy każdej akcji. Ich częsta eksploatacja w ciężkich warunkach sprawia, że ulegają one szybkiemu zużyciu i wymagają systematycznego uzupełniania.
Strażacy podczas wyjazdów do akcji ratowniczych, walki z pożarami, czy innymi zdarzeniami jak : wypadki komunikacyjne, usuwanie skutków silnych wiatrów i podtopień i wiele innych, przez likwidację zagrożeń,  mają wpływ na poprawę czystości powietrza, wody i gleby. Doposażenie ich w niezbędny, wysokiej jakości sprzęt wyposażenia osobistego, wpłynie na bezpieczeństwo i komfort pracy ratowników, co przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców, oraz na ochronę środowiska i ekologię.  

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Projekt kierowany jest bezpośrednio do strażaków ratowników jednostki OSP Folwarki i OSP Sucha Wieś, a pośrednio do wszystkich mieszkańców Miasta Radomsko. Bezpieczny i dobrze zabezpieczony ratownik to korzyść dla wszystkich mieszkańców, którym potencjalnie strażacy będą pomagać.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ubranie strażackie specjalne 2 częściowe, piaskowe zgodne z OPZ KG PSP- 10 szt. 2900 zł x 10 szt. 29 000 zł
2Rękawice strażackie specjalne piaskowe PBI – 10 par 450 zł x 10 par 4 500 zł
3Buty strażackie gumowe Strażak 01 – 10 par 600 zł x 10 par 6 000 zł
Łącznie: 39 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pranie: woda300 zł
2Pranie: energia elektryczna300 zł
3Pranie: środek piorący i impregnujący do ubrań specjalnych1 000 zł
Łącznie: 1 600 zł