projekt nr 16

16. OGRÓD MIEJSKI ,,LIPY NIEPODLEGŁOŚCI" - ZAŁOŻENIE ŁĄKI KWIETNEJ PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W RADOMSKU


Lokalizacja

Działka miejska między ul. Kochanowskiego,Św. Rocha, a fragmentem Obwodnicy złożona z wielu działek geodezyjnych.

Skrócony opis

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu o pow. 2000m2 pomiędzy Obwodnicą, a ul. Kochanowskiego, na którym mieszkańcy  kilka lat temu zasadzili 100 lip poprzez:
- wysianie i uprawienie łąki kwietnej od  ul. Kochanowskiego,
- posadowienie na tym terenie ławek do siedzenia wraz z koszami na śmieci i 2 domków dla owadów.

Opis projektu

Kilka lat temu pomiędzy Obwodnicą, a ul. Kochanowskiego mieszkańcy zasadzili 100 lip. Stało się to na cześć odzyskania przez Polskę niepodległości w rocznicę tego ważnego wydarzenia. Dokładnie w okrągły 100 jubileusz - na jego pamiątkę,
Lipy oprócz tego, że gdy dorosną będą wyglądały pięknie i dostojnie, to jeszcze będą pochłaniały część smogu, a także odizolują tę część dzielnicy Kowalowiec od hałasu obwodnicy. To dodatkowy walor. A trzeba mieć świadomość, że będzie ona przejmowała coraz większą część ruchu.

Kilkanaście dni temu na stronie internetowej i fanpage'u miasta zostały opublikowane prace studentów wykonane na praktykach w jednej z radomszczańskich firm, zajmujących się zagospodarowaniem terenów zielonych. Moją i moich znajomych uwagę zwróciły projekty zagospodarowania terenu, o którym wspominam. Założenie na nim łąki kwietnej to ciekawy i atrakcyjny, a także na czasie sposób zagospodarowania.
Chcielibyśmy by miasto wykorzystało te prace młodych ludzi i w ten sposób zagospodarowało ten teren jako łąkę kwietna z elementami małej architektury i może kilkoma urządzeniami do ćwiczeń fizycznych, które możnaby w tą aranżację wpleść.
Zatem proponujemy zagospodarowanie tego niemal 2000m2 terenu poprzez:
- wysianie i uprawienie łąki kwietnej od strony ul. Kochanowskiego,
- umieszczenie  ławek do siedzenia i koszy na śmieci,
- rozmieszczenie domków dla owadów.

Uzasadnienie realizacji projektu

Miejsce to poprzez zagospodarowanie może się stać swoistym azylem dla okolicznej ludności. Na osiedlu Kowalowiec brakuje miejsc, które będą wyróżniały się ładem i funkcjonalnością, dlatego połączenie tego z estetyką i odrobiną innowacyjności powinno przynieść wiele korzyści. W tej okolicy jest dość dużo starszych osób, które chętnie będą korzystać z uroków wizualnych tak zagospodarowanego miejsca. Ponadto uważamy, że żal byłoby zmarnować pracę osób, które włożyły w nią wiele siły i kierując się świeżym spojrzeniem (jako nie-mieszkańcy) dostrzegli w tym fragmencie naszego osiedla potencjał i zaproponowali inne niż dotychczas zagospodarowanie tego terenu.
Oczywiste w tym wypadku jest także to, że przeznaczenie tego miejsca na formę relaksu pozwoli zapewnić mieszkańcom komfort i satysfakcję oraz odnalezienie być może jedynych okazji do odpoczynku, a także integracji.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy Radomska - w tym miejscu dzięki zagospodarowaniu terenu uzyskają szansę na relaks i odpoczynek, a także być może integrację. Miejsce to uzyska nowe funkcje. Dzięki instalacji kilku urządzeń będzie szansą dla starszych osób na zachowanie formy i sił witalnych, a także może stać się miejscem nawiązywania nowych znajomości i integracji. Dziś ludzie się izolują od siebie, i to nie tylko ze względu na COVID. Tak było wcześniej, Nie spotykają się sąsiedzi, nie znają się. Dzięki zagospodarowaniu tego miejsca może się to choć w części i być może powoli odmienić. Mieszkańcy skorzystają także pod kątem ochrony zdrowia, bo rośliny wyłapią część pyłów smogowych oraz kurzu i tlenku węgla, który także nam dokucza.
Ponadto okolica zyska na atrakcyjności, co powinno ogólnie podnieść jej wartość użytkową a także i pod kątem twardych danych wyrażonych w cenie działki czy nieruchomości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Założenie łąki kwietnej przez profesjonalną firmę wraz z przygotowaniem podłoża na obszarze 1500m235 000 zł
2Ławki wraz ze ścieżką do ławek 34 300 zł
3Zakup i instalacja domków dla owadów ( 3szt.)700 zł
4Wykonanie projektu 3 000 zł
Łącznie: 73 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszenie i podsiew łąki 6 600 zł
2Konserwacja urządzeń 400 zł
Łącznie: 7 000 zł