Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. DRON ANTYSMOGOWY


Lokalizacja

Teren Miasta Radomska.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup dronu wraz z niezbędnym wyposażeniem do pomiaru jakości powietrza (m.in. obecności pyłów zawieszonych PM2,5/PM10) oraz przeszkolenie pracowników wydziału merytorycznego Urzędu Miasta w zakresie jego obsługi i pilotażu).
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w mieście poprzez wielkokrotne zwiększenie ilości kontroli jakości używanego opału w paleniskach.

Opis projektu

Poprawa jakości powietrza w mieście poprzez wielokrotne zwiększenie ilości kontroli jakości używanego opału w paleniskach na terenie miasta Radomska, a co za tym idzie zwiększenie wykrywalności potencjalnie szkodliwego dla środowiska oraz mieszkańców działania. Radomsko to miasto, które od wielu lat jest w czołówce krajowych i europejskich rankingów dotyczących przekraczanych norm jakości powietrza pod względem obecności m.in. PM2,5/PM10/benzo(a)pirenu w pyłach zawieszonych, głównych sprawców smogu, a także źródeł alergii i chorób górnych dróg oddechowych. Niestety pomimo wdrażania kolejnych programów związanych z wymianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (np. Radomsko bez smogu), zwiększenia świadomości mieszkańców oraz ich informowanie (np. poprzez czujniki rozmieszczone na terenie miasta), nadal znikoma jest ilość kontroli przeprowadzanych palenisk oraz wykrywalność potencjalnych trucicieli.
Dzięki posiadaniu dronu możliwe będzie wykonanie znacznej ilości kontroli wstępnych wydobywającego się z kominów dymu, a co po tym następuje wytypowanie posesji, które należy skontrolować.
Posiadanie dronu w zasobach miasta wpłynie także prewencyjnie na potencjalnych trucicieli, którzy bojąc się konsekwencji swoich czynów zrezygnują z używania niewłaściwego opału.

Uzasadnienie realizacji projektu

Poprawa jakości powietrza w mieście poprzez wielokrotne zwiększenie ilości kontroli jakości używanego opału w paleniskach na terenie miasta Radomska, a co za tym idzie zwiększenie wykrywalności potencjalnie szkodliwego dla środowiska oraz mieszkańców działania. Radomsko to miasto, które od wielu lat jest w czołówce krajowych i europejskich rankingów dotyczących przekraczanych norm jakości powietrza pod względem obecności m.in. PM2,5/PM10/benzo(a)pirenu w pyłach zawieszonych, głównych sprawców smogu, a także źródeł alergii i chorób górnych dróg oddechowych. Niestety pomimo wdrażania kolejnych programów związanych z wymianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (np. Radomsko bez smogu), zwiększenia świadomości mieszkańców oraz ich informowanie (np. poprzez czujniki rozmieszczone na terenie miasta), nadal znikoma jest ilość kontroli przeprowadzanych palenisk oraz wykrywalność potencjalnych trucicieli.
Dzięki posiadaniu dronu możliwe będzie wykonanie znacznej ilości kontroli wstępnych.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Wszyscy mieszkańcy miasta Radomska, osoby w nim pracujące oraz je odwiedzające poprzez lepszą i bardziej sprawną kontrolę jakości paliwa używanego w paleniskach, dzięki temu wpływ na zmniejszenie ilości potencjalnie szkodliwych zachowań oraz poprawy jakości powietrza w mieście.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup dronu wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym 69 000 zł
2szkolenie BVLOS operatora/pilota dla dwóch osób 6 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1przeglądy serwisowe /konserwacja urządzenia 2 500 zł
2subskrypcja lokalizatora GPS700 zł
3składka ubezpieczenia aero casco500 zł
4koszty ładowania300 zł
Łącznie: 4 000 zł