projekt nr 16

16. Wolny czas spędzamy aktywnie, radośnie i zdrowo – świetlica rekreacyjna dla juniora i seniora


Lokalizacja

Budynek OSP
ul. Przemysłowa 15

Skrócony opis

Projekt umożliwi mieszkańcom miasta Radomska udział w różnych formach aktywności dostosowanej do wieku i stanu zdrowia (zajęcia gimnastyczne i sportowe, zajęcia taneczne, artystyczne, językowe, zajęcia z dietetykiem).

Opis projektu

Projekt umożliwi mieszkańcom miasta Radomska udział w różnych formach aktywności dostosowanej do wieku i stanu zdrowia (zajęcia gimnastyczne i sportowe, zajęcia taneczne, artystyczne, językowe, zajęcia z dietetykiem).

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki