projekt nr 14

14. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy


Zdjęcie do projektu Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy

Lokalizacja

Budynek OSP,
ul. Przemysłowa 15

Skrócony opis

W ramach projektu zostaną zakupione niezbędne i istotne elementy wyposażenia ochotniczej straży pożarnej, które będą służyły druhom podczas ratowania życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców miasta Radomska dotkniętych pożarem, podtopieniem lub powodzią.

Opis projektu

W ramach projektu zostaną zakupione niezbędne i istotne elementy wyposażenia ochotniczej straży pożarnej, które będą służyły druhom podczas ratowania życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców miasta Radomska dotkniętych pożarem, podtopieniem lub powodzią. zakupione wyposażenie będzie uzupełniało brakujący sprzęt jednostki OSP Bogidzowy a tym samym przyczyni się podniesienie gotowości bojowej druhów.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki