projekt nr 13

13. Seniorzy otwarci na świat. Edukacja komputerowa osób starszych


Lokalizacja

Budynek ZSEE,
ul Narutowicza 12

Skrócony opis

projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą odbywały w okresie od 01.02.2017r. - 31.05.2017r. i od 01.09.2017r. - 31.12.2017r. zgodnie z harmonogramem. Planuje się utworzenie 3 grup na różnych poziomach nauczania. Każda grupa będzie liczyła 15 osób.

Opis projektu

Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą odbywały w okresie od 01.02.2017r. - 31.05.2017r. i od 01.09.2017r. - 31.12.2017r. zgodnie z harmonogramem. Planuje się utworzenie 3 grup na różnych poziomach nauczania. Każda grupa będzie liczyła 15 osób. Zajęcia poprowadzą informatycy z przygotowaniem metodycznym i odpowiednim doświadczeniem dydaktycznym. Nabór uczestników na zajęcia będzie otwarty, przez co będą one ogólnodostępne dla mieszkańców Radomska w dedykowanej grupie wiekowej i odbędzie się w dniach 02.01. - 15.01.2017r. i zostanie ogłoszony w lokalnej prasie i na portalach internetowych. partnerem projektu będzie RUTW "Wiem więcej", co gwarantuje wysoki poziom zajęć i solidarność realizacji zadań.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki