projekt nr 7

7. Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy ulicy Torowej


Lokalizacja

ul. Torowa

Skrócony opis

Projektowane boisko wielofunkcyjne ma być ogólnie dostępne dla mieszkańców miasta Radomska

Opis projektu

Projektowane boisko wielofunkcyjne ma być ogólnie dostępne dla mieszkańców miasta Radomska

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki