projekt nr 6

6. Podnoszenie kompetencji językowych seniorów


Lokalizacja

Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego, ul. Narutowicza 1

Skrócony opis

Projekt zakłada naukę języka angielskiego i niemieckiego i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+.

Opis projektu

Projekt zakłada naukę języka angielskiego i niemieckiego i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki