projekt nr 4

4. Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw przy ulicy Wilsona - Chłodna


Lokalizacja

róg ulic Wilsona i Chłodnej

Skrócony opis

Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni dla mieszkańców miasta Radomska.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni dla mieszkańców miasta Radomska.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki