projekt nr 3

3. Piknik integracyjny mieszkańców miasta


Lokalizacja

ul. Przedborska 192 Teren przy parafii

Skrócony opis

Piknik będzie odbywał się dnia 27.08.2017r. (niedziela) w godzinach 15:00-20:00.

Opis projektu

Piknik będzie odbywał się dnia 27.08.2017r. (niedziela) w godzinach 15:00-20:00.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki