projekt nr 5

5. Radomszczańska trasa rowerowa - Bartodzieje


Lokalizacja

Bartodzieje

Skrócony opis

Ścieżka rowerowa i ciąg pieszy – odcinek od ul. Kraszewskiego do ul Orzeszkowej, wraz z oświetleniem.

Opis projektu

Ścieżka rowerowa i ciąg pieszy – odcinek od ul. Kraszewskiego do ul Orzeszkowej, wraz z oświetleniem.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki