projekt nr 4

4. Kompleks boisk sportowych - Glinianki


Lokalizacja

ul. Matejki, działka 95/71. obręb 15, Glinianki

Skrócony opis

Żyjmy zdrowo na sportowo - wykonanie trzech ogólnodostępnych boisk sportowych ( 12mx24m) dla mieszkańców radomska - boisko do piłki nożnej mz naturalnej nawierzchni trawiastej ( trawa z rolki) z nawodnieniem, boisko do piłki koszykowej i korty tenisowe  z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami, słupkami i zabezpieczeniami. Boiska będa zlokalizowane przy ulicy Matejki.

Opis projektu

Żyjmy zdrowo na sportowo - wykonanie trzech ogólnodostępnych boisk sportowych ( 12mx24m) dla mieszkańców radomska - boisko do piłki nożnej mz naturalnej nawierzchni trawiastej ( trawa z rolki) z nawodnieniem, boisko do piłki koszykowej i korty tenisowe  z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami, słupkami i zabezpieczeniami. Boiska będą zlokalizowane przy ulicy Matejki w dzielnicy Kowalowiec ( Glinianki). W kompleksie boisk zamontowane zostaną 2 punkty czerpalne 3-poziomowe tzw. poidełka z wodą pitną dla ludzi i zwierząt, miejsca odpoczynku w postaci pieciu ławek wraz z pięcioma koszami na śmieci oraz ciąg pieszo - rowerowy o długości 80m i szerokości 4m utwardzony kostką bezfazową. całość zostanie oświetlona czterema lampami ledowymi.

Uzasadnienie realizacji projektu

Jak powszechnie wiadomo, aktywność fizyczna sprzyja tworzeniu pożądanych nawyków dbałości o postawę, zdrowie, kształtuje ogólną sprawność fizyczną. Sport uczy młodzież współdziałania w grupie, koleżeńskości, dyscypliny i punktualności, walki z własnymi słabościami oraz umiejętności przezywania porażek. Sprawność fizyczna w podstawowym wymiarze jest potrzebna każdemu. Szczególnie ważna jest w dzieciństwie i młodości, gdyż jest jedynym z kluczowych czynników warunkujących prawidłowy rozwój i zdrowie. Baza sportowa na osiedlu  Kowalowiec jest niestety bardzo uboga. W związku z powyższym chcę zapewnić dzieciom, młodzieży i dorosłym miejsce do rozwijania ich sportowych pasji, czym niewątpliwie będzie nowo powstająca realizacja projektu, którego głównym założeniem jest wykonanie kompleksu trzech ogólnodostępnych boisk sportowych do piłki nożnej, piłki koszykowej oraz tenisa ziemnego.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy Radomska i okolic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dwa boiska z poliuretanu i 1 boisko trawiaste ( trawa z rolki) z piłkochwytami, słupkami i zabezpieczeniami472 500 zł
2Dwa punkty czerpalne 3 - poziomowe ( tzw. poidełka), nawodnienie boiska trawiastego72 500 zł
3Oświetlenie boiska z instalacją elektryczną i okablowaniem do monitoringu oraz dokumentacją techniczną135 000 zł
4Chodnik o dł. 80m i szer. 4m utwardzony kostką bezfazową36 000 zł
5Pięć ławek i pięć koszy na śmieci10 000 zł
Łącznie: 726 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty zużycia energii elektrycznej2 000 zł
2Koszty zużycia wody pitnej1 000 zł
3Sprzątanie 8 000 zł
4Konserwacja 1 000 zł
Łącznie: 12 000 zł

Opis realizacji

Projekt ujęty w wieloletnim planie finansowym został przesunięty na kolejny rok budżetowy.

Postęp realizacji

Projekt ujęty w wieloletnim planie finansowym został przesunięty na kolejny rok budżetowy.