projekt nr 10

10. ,,Bezpieczna Trójka"


Lokalizacja

Projekt zlokalizowany będzie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Dąbrowskiej 27, 97-500 Radomsko ( numer ewidencyjny gruntu 277/3 obręb geodezyjny 30). Właścicielem działki jest Miasto Radomsko.

Skrócony opis

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Publicznej Szkoły podstawowej nr 3. Projekt obejmuje: 1. Ogrodzenie placu zabaw - 50 mb. 2. Ogrodzenie frontowe od ulicy M. Dąbrowskiej - wypełnienie panel kratowy 5 mm. 3. ogrodzenie kratowe między działkami sąsiednimi - panel kratowy 64 przęsła.

Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Publicznej Szkoły podstawowej nr 3.
Projekt obejmuje: 1. Ogrodzenie placu zabaw - 50 mb, przęsła kratowe wysokość 1230 mmx2500mm (drut 4mm), ilość przęseł 20 szt., zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie ogniowe+ powleczenie poliestrowe, górne zabezpieczenie ogrodzenia poprzez montaż profili 60x40 zabezpieczające pionowe druty paneli ogrodzeniowych. Montaż furtki 1 szt. z słupami, kompletem zawiasowo zamkowym o wymiarze 1000mmx1230 mm zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe, furtka w konstrukcji zamkniętej 40x40, wypełnienie kształtownik panel kratowy.
2. Ogrodzenie frontowe od ulicy M. Dąbrowskiej - wypełnienie panel kratowy 5mm, wymiar oczek prostych 50x50, szerokośc ogrodzenia 37,06mb., uzupełnienie ubytków podmórówki oraz malowanie na kolor RAL. Montaż do istniejącej podmurówki betonowej. Brama Ogrodzeniowa Posesyjna Przesuwna: szerokość w (mm): 3500, wysokość w (mm): 1750, system: Moderm, wypełnienie: Siatka zgrzewana: 50X50x5. Furtka Ogrodzeniowa posesyjna Dwuskrzydłowa : szerokość w (mm): 2400, wysokość w (mm): 1600, system: Modern, wypełnienie: Siatka zgrzewana: 50x50x5.
3. Ogrodzenie kratowe między działkami sąsiednimi - panel kratowy 64 przęsła, średnica drutu - 4mm, wymiar oczek prostych 50x200 mm wymiar oczek mmałych 50x50mm, zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30mm, wymiar panel 2500 mm szer. x 1530mm wys., zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie ogniowe = powłoka poliestrowa, słup Omega 60x40x1,5, podmurowka prefabrykowana składająca się z płyty betonowej 25cm i łącznikabetonowego. Furtka ogrodzeniowa ze słupami i kompletem zawiasowo zamkowym, wymiar 1200x1630, zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie ogniowe = malowanie proszkowe, furtka w konstrukcji zamkniętej 40x40, wypełnienie kształtownik panel kratowy.
Gwarancja antykorozyjna 10 lat.

Uzasadnienie realizacji projektu

,,Bezpieczna Trójka" to projekt mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom aktywnie spędzającym czas oraz przebywającym na terenie należącym do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3w radomsku: plac zabaw, boisko, bieżnia. Ponadto realizacja projektu zapewni osobom korzystającym z przejścia przez plac szkolny bezpieczną drogę.
Szkoła zlokalizowana jest w centrum osiedla Folwarki i w ciągu roku podejmuje wiele dziań integrujących społeczność lokalną: Festyn Rodzinny, Integracyjny Dzień Sporu, Zawody Międzyszkolne, Dzień Sportu, spotkania mieszkańców dzielnicy, dlatego też realizacja projektu zapewni bezpieczeństwo imprezom, uroczystościom i spotkaniom organizowanym na terenie placówku. projekt ten jest więc niezbędny społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu jest społeczność lokalna aktywnie spędzająca czas: dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w tym osoby niepełnosprawne przebywające na terenie szkoły, placu zabaw, boiska, bieżni. obiekt będzie dostępny. Bezpieczne zasady korzystania z terenu przy szkole określą opracowane regulaminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogrodzenie placu zabaw9 000 zł
2Ogrodzenie frontowe 34 000 zł
3Ogrodzenie kratowe39 000 zł
4Demontaż ogrodzenia
Łącznie: 93 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach