projekt nr 19

19. ZDROWY ODDECH PRZEDSZKOLAKA


Lokalizacja

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Radomsko, w tym publiczne przedszkola w których są oddziały dla dzieci 6-cio letnich:
1. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana brzechwy ul. Miła 13
2. Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka ul. Targowa 7
3. Publiczne Przedszkole nr 3 ul. Sierakowskiego 19
4. Publiczne Przedszkole nr 4 pod zielonym ludkiem ul. Kołłątaja 12
5. Publiczne Przedszkole nr 5 ul. 11 - listopada 23
6. publiczne przedszkole nr 6 im. Marii Konopnickiej  ul. Rolna 2
7. Publiczne przedszkole nr 9 im. jasia i małgosi ul. Sokola 2, Sokola 4
8. Publiczne Przedszkole nr 10 ul. Armii krajowej 13
9. Przedszkole Specjalne ul. piastowska 10a
oraz publiczne szkoły podstawowe (w których są oddziały przedszkolne) PSP nr 1 im. B. Chrobrego ul. Piastowska 17, PSP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki ul. Piłsudskiego 22, PSP nr 3 im. Mieszka I ul. Dąbrowskiej 27, PSP nr 4 im. Władysława Reymonta ul. Szkolna 4, PSP nr 5 im. M. Kopernika ul. Narutowicza 207 , PSP nr 6 im. W. Broniewskiego ul. Świętej Jadwigi 20, PSP nr 7 im. R. Traugutta ul. 11 Listopada 16, PSP nr 8 ul. Reja 81, PSP nr 10 ul. Makuszyńskiego 25

Skrócony opis

Projekt zakłada zakupienie do w.w 19 jednostek oczyszczaczy powietrza dla każdej klasy zero, które posłużą do niwelacji z powietrza pyłów zawieszonych PM10, PM 2,5, benzo(a) pirenu w pyłach zawieszonych, głównych sprawców smogu, oraz alergenów, pyłków, kurzu w salach, w których dzieci spędzają czas podczas pobytu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Opis projektu

Projekt zakłada zakupienie do w.w 19 jednostek oczyszczaczy powietrza dla każdej klasy zero, które posłużą do niwelacji z powietrza pyłów zawieszonych PM10, PM 2,5, benzo(a) pirenu w pyłach zawieszonych, głównych sprawców smogu, oraz alergenów, pyłków, kurzu w salach, w których dzieci spędzają czas podczas pobytu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Pomieszczenia, również te zamknięte, nie są pozbawione zanieczyszczeń smogowych, tym samym są szkodliwe dla zdrowia człowieka, a w szczególności dla zdrowia najmłodszych dzieci. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom dostępu do powietrza o parametrach o wiele korzystniejszych niż te panujące na zewnątrz. najmłodsze dzieci bardzo często przebywają w przedszkolach po 8-9 godzin, więc oczekujemy, że ta dawka oczyszczonego powietrza przełoży się na zdecydowanie mniejszą częstotliwość zachorowań, ataków kaszlu, styczności z alergenami.Proponowane oczyszczacze charakteryzują się bardzo cichą pracą oraz są wyposażone w filtry HEPA i czujniki, które pozwolą na efektywne oczyszczanie pomieszczeń. oczyszczacze mają niskie koszty użytkowania i posiadają jedne z najwydalniejszych filtrów, dzięki czemu będą służyć przez długie lata.

Uzasadnienie realizacji projektu

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy 36 jest z Polski. Radomsko na pozycji 26. raport opiera się na danych średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5. Według raportu z grudnia 2017, przygotowanego przez Polski Alarm Smogowy, Radomsko jest na pozycji 11 wśród najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Polsce, ze średniorocznym stężeniem pyłu PM10 wynoszącym 42,9 mikrograma na metr sześcienny. Norma to 40 mikrogramów. Na liście określającej liczbę dni ze stężeniem przekraczającym 50 mikrogramów, znajdujemy się na pozycji 14. Mamy takich w roku 94. Powinniśmy mieć 35. Jest jeszcze przygotowana przez Polski Alarm Smogowy lista miast o największym stężeniu bezno(a)pirenu. To jeden z najbardziej toksycznych składników smogu. Gromadzi się w organizmie, może powodować raka, upośledzać płodność, działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Radomsko jest na pozycji 7 w Polsce.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Dzieci klas zero, uczące się w placówkach oświatowych prowadzonych przez Urząd miasta radomska. projekt kierowany do dzieci 6-letnich (w tzw. ,,zerówkach"), które najwięcej czasu spędzają w szkole ( obecnie jedna taka klasa znajduje się w szkole podstawowej poza PSP nr 9, której projekt nie dotyczy;w przedszkolach grupy dzieci 6-letnich są w każdej placówce, w tym 2 oddziały są w PP nr 9). poprawa ich stanu zdrowia oraz profilaktyka z tym związana wpłynie na ogólne zwiększenie świadomości mieszkańców, oraz zmniejszy koszty ponoszone w przyszłości na leczenie objawów chorób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
119 oczyszczaczy - 10 do przedszkoli oraz 9 do szkół podstawowych ( 3000 zł brutto za 1/szt)63 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana filtrów ( dla wszystkich oczyszczaczy)3 800 zł
2Energia elektryczna ( dla wszystkich oczyszczaczy)2 080 zł
Łącznie: 5 880 zł