projekt nr 7

7. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC


Lokalizacja

PSP nr 6 w Radomsku , ul. Królowej Jadwigi 20

Skrócony opis

Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu 60 minut w okresie od podpisania umowy do końca grudnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem i przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu i sierpniu. Planuje się utworzenie 4 grup w tym 2 dla początkujących i 2 dla zaawansowanych.

Opis projektu

Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu 60 minut w okresie od podpisania umowy do końca grudnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem i przerwą wakacyjną w miesiącu lipcu i sierpniu. Planuje się utworzenie 4 grup w tym 2 dla początkujących i 2 dla zaawansowanych. Każda grupa będzie liczyła do 15 osób. zajęcia poprowadzą informatycy z przygotowaniem metodycznym i odpowiednim doświadczeniem dydaktycznym. nabór uczestników na zajęcia będzie otwarty, zostanie ogłoszony na stronie UM, w lokalnej prasie i na portalach internetowych, przez co będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Radomska w dedykowanej grupie wiekowej i odbędzie się w ramach ustaleń z budżetem obywatelskim.

Uzasadnienie realizacji projektu

Znajomość obsługi komputera to obecnie podstawowa umiejętność wymagana niemal w każdej dziedzinie życia. Umiejętność znalezienia informacji w internecie, czy choćby obsługi poczty elektronicznej, coraz częściej decyduje o tym, w jakim zakresie możemy uczestniczyć w życiu społecznym czy publicznym lub korzystać z zasobów wiedzy dostępnych w sieci. Posiadanie komputera i umiejętność jego obsługi ułatwia codzienne życie. Często kontaktujemy się z innymi osobami poprzez pocztę mailową, facebook, skype. Komputer ułatwia życie, szczególnie osobom niesamodzielnym, dotkniętym czasową niedyspozycją i zmuszonym pozostawić w domu. Nie wychodząc z domu można dokonać opłat, czy zrobić zakupy. W niedalekiej przyszłości dostępna będzie teleopieka i telemedycyna. W przedziale wiekowym 50+ znajomość obsługi komputera jest niedostateczna. seniorzy w dedykowanej grupie wiekowej są zagrożeni wykluczeniem społecznym w zakresie nowoczesnych technologii cyfrowych. Celem jest przeciwdziałanie temu zjawisku.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Mieszkańcy miasta Radomska z grupy wiekowej 50+. W przypadku braku wymaganej ilości osób dla danej grupy dopuszcza się udział osób poniżej wieku 50 lat.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt zajęć: ilośc godzin ogółem: 120 x 75 zł /godz.9 000 zł
2Koszt ogłoszeń 1 000 zł
Łącznie: 10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Dnia 10.09.2020 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenia z prowadzącym zajęcia komputerowe z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.
Koszt realizacji za odbyte zajęcia to 2 289,60 zł.

Postęp realizacji

Dnia 10.09.2020 r. zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zlecenia z prowadzącym zajęcia komputerowe z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju. Koszt realizacji za odbyte zajęcia to 2 289,60 zł.