projekt nr 6

6. LEKKI TORNISTER


Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku, ul. Piastowska 17,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomsku, ul. Szkolna 4,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku, ul. 11 Listopada 16

Skrócony opis

Zakup dla PSP 1 szafki skrytko - ubraniowej - 36 szt.
Zakup dla PSP 4 - szafki skrytkowej - 23 szt.
Zakup dla PSP 7 - szafki skrytkowej  -18 szt.
Szafki szkolne zostaną zamontowane na korytarzach szkolnych oraz w szatniach trzech radomszczańskich szkół. dzięki szafkom uczniowie będą mogli pozostawić swoje rzeczy tj. przybory szkolne, pomoce. Projekt nie generuje kosztów eksploatacji i utrzymania.

Opis projektu

Zakup dla PSP 1 - szafki skrytkowo - ubraniowej ( 10 skrytek) - 36 szt.
Zakup dla PSP 4 - szafki skrytkowej ( 12 skrytek) - 23 szt.
Zakup dla PSP 7 - szafki skrytkowej ( 12 skrytek) - 18 szt.
Wszystkie szafki posiadają niezbędne atesty, które zostaną dostarczone wraz z zamówieniem. Meble posiadają minimum 2 - letnią gwarancję producenta. Projektodawca zdecydowanie dopuszcza możliwość finalnych uzgodnień dotyczących kolorów frontów szafek z beneficjentami projektu ( dyrektorami placówek) na etapie realizacji projektu. Każda szafka posiada otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą oraz mocowania ich do ściany. W projekcie uwzględniono transport gratis, leżący po stronie dostawcy realizującej zadanie. Odbiorca zapewnia w swoim zakresie wniesienie oraz montaż. Szafki szkolne zostaną zamontowane na korytarzach szkolnych oraz w szatniach trzech radomszczańskich szkół. Dzięki szafkom uczniowie będą mogli pozostawić w nich swoje rzeczy, tj. przybory szkole, pomoce edukacyjne, książki, zeszyty, przybory osobiste, akcesoria... etc., dzięki czemu nie będą musieli nosić przez cały dzień ciężkich tornistrów. Wiadomo, że młodzi uczniowie noszą przeciążone plecaki. Projekt, w ten prosty sposób, przyczyni się więc do dbania o zdrowie naszych dzieci oraz ich kręgosłupy. Co ważne projekt nie generuje żadnych kosztów eksploatacji i utrzymania. Jednorazowy wydatek sprawia, że każdego dnia nasze pociechy odciążą swój kręgosłup. Przewidywany termin realizacji projektu do 31 sierpnia 2020 r. Dzięki zamontowaniu szafek uczniowie będą mogli szybciej i sprawniej wracać do domu ze szkoły. Zyskają więcej czasu na samą naukę, odpoczynek po lekcjach i własne, twórcze zajęcia. Dzieci chętnej będą chodzić do szkoły, ponieważ nie będzie się to kojarzyło z dźwiganiem ciężkiego balastu i niewygodą. Przy tym nauczą się planowania - codziennie trzeba przemyśleć, które pomoce dydaktyczne zostawić, a które zabrać ze sobą do domu. Przykłady z innych szkół, w których funkcjonują podobne szafki pozwalają stwierdzić, że jest to zawsze trafna inwestycja.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem projektu jest: profilaktyka wad postawy u dziecka - poprzez zmniejszenie obciążenia tornistra. Problem jaki zostanie poruszony w projekcie to przede wszystkim rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a - co za tym idzie - działanie na rzecz prostych i ,,zadowolonych" dziecięcych kręgosłupów. Rozpoczynając naukę w szkole podstawowej, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia - musi przyzwyczaić się do kilkugodzinnego siedzenia w ławce, mimo, że w tym okresie rozwoju dysponuje ogromną potrzebą ruchu. Z tego powodu - oraz ze względu na wzmożony wzrost ciała - maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy. Wiadomo, że najmłodsze lata życia, w tym również czas nauki szkolnej, to etap, który owocuje dopiero w przyszłości. Pojawienie się problemów z prawidłowa postawą, ma wpływ na młodzieńcze i dorosłe życie

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Głównymi odbiorcami projektu są dzieci uczęszczające do radomszczańskich szkół podstawowych. Uczniowie ci będą mogli w dowolnym momencie pozostawić w placówce oświatowej wszystkie rzeczy, przybory szkolne, podręczniki, książki, zeszyty, stroje zmienne oraz okrycia wierzchnie z których aktualnie nie korzystają. W momencie, gdy absolwent będzie kończył edukację w szkole, jego szafka zostanie przekazana kolejnemu uczniowi z młodszego rocznika. Efektem wprowadzenia szafek do szkół jest przede wszystkim ulżenie dzieciom w noszeniu ciężkiego tornistra. Wytyczne przewidują, że plecak ucznia nie powinien ważyć więcej niż 10 % masz ciała ucznia. Rzeczywistość jest, niestety, zupełnie inna. Jako rodzice doskonale wiemy, że norma ta, to próg nieosiągalny i wielokrotnie przewyższany. Dzięki szafkom uczniowie pozostawią w szafce wszystkie rzeczy, z których aktualnie nie korzystają, a które potrzebne są im na zajęcia.  Dodatkowo uczniowie będa mogli pozostawić również okrycia wierzchnie. Projektodawca szacuje, że tylko w pierwszym roku użytkowania z szafek bezpośrednio będzie korzystało ok. 1000 uczniów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Szafka w PSP nr 1 - szafka skrytkowo - ubraniowa ( 10 skrytkowa) - 36 szt. 51 144 zł
2Szafkaw w PSP nr 4 - szafka skrytkowa (12 skrytkowa ) - 23 szt. 31 982 zł
3Szfka w PSP nr 7 - szafka skrytkowa ( 12 skrytkowa) - 18 szt. 27 664 zł
Łącznie: 110 790 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach