projekt nr 3

3. "Piknik integracyjny "MAMY LATO"


Lokalizacja

Teren przy kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Bł. Michała Kozala BM w Radomsku, ul. Stara Droga 244,

Skrócony opis

W ramach projektu będą realizowane gry i zabawy dla dzieci o charakterze ekologicznym, ze szczególnym akcentem na recykling połączonym ze zbiorem surowców wtórnych przeznaczonym na pomoc podopiecznym wybranej Fundacji, Wspólne biesiadowanie przy radomszczańskiej zalewajce, grillu, kawie, ciastku, przy dźwiękach muzyki. Nauka udzielania pierwszej pomocy.

Opis projektu

W ramach projektu będą realizowane gry i zabawy dla dzieci o charakterze ekologicznym, ze szczególnym akcentem na recykling połączonym ze zbiorem surowców wtórnych przeznaczonym na pomoc podopiecznym wybranej Fundacji, Wspólne biesiadowanie przy radomszczańskiej zalewajce, grillu, kawie, ciastku, przy dźwiękach muzyki. Nauka udzielania pierwszej pomocy.

Uzasadnienie realizacji projektu

Cel: Integracja mieszkańców miasta Radomska, wzrost świadomości ekologicznej, budowanie świadomości ekologicznej u najmłodszych mieszkańców, uczenie potrzeby pomagania osobom niepełnosprawnym. Uświadomienie potrzeby znajomości zasad udzielenia pierwszej pomocy.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Kosztorys projektu został uzupełniony i poprawiany przez projektodawcę.