projekt nr 18

18. "Wykonanie oświetlenia placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni pod chmurką zlokalizowanych przy ul.Torowej w Radomsku."


Lokalizacja

Projekt zlokalizowany będzie na terenie należącym do OSP Folwarki przy ul. Torowej.

Skrócony opis

Wykonanie oświetlenia placu zabaw , boiska wielofunkcyjnego i siłowni pod chmurką zlokalizowanych przy ul.Torowej w Radomsku. W ramach projektu przewiduje się wykonanie projektu oświetlenia, ustawienie 7 słupów z oprawami oświetleniowymi ( w tym 4 słupy z wysięgnikiem dwukierunkowym), wykonanie instalacji elektrycznej z podłączeniem do sieci NN oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się:
- wykonanie projektu oświetlenia,
- ustawienie 7 słupów z oprawami oświetleniowymi ( w tym 4 słupy z wysięgnikiem dwukierunkowym),
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- podłączenie do sieci NN,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie realizacji projektu

Plac zabaw, który powstał w ramach 1. edycji Budżetu Obywatelskiego, "Boisko wielofunkcyjne" i "Siłownia pod chmurką", które powstały w ramach 2. edycji Budżetu Obywatelskiego zlokalizowane są w znacznej odległości od ul.Torowej. Powoduje to, iż po zmroku jest tam zupełnie ciemno. Miejsca te są miejscami, zgodnie z założeniami wynikającymi z RBO, ogólnodostępnymi. Od samego początku ich realizacji cieszą się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko mieszkańców Dzielnicy Folwarki. Z uwagi na powyższe, aby w pełni zadbać o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, należy w/w teren doświetlić.

Postęp realizacji

Projekt nie może zostać zrealizowany. Urząd Miasta Radomska podjął działania dotyczące ustalenia spraw własnościowych gruntu na ulicy Torowej. Zgodnie z regulaminem 5. edycji budżetu obywatelskiego (Uchwała Nr VI/66/19 z 24.04.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych) zadanie inwestycyjne nie jest na terenie należącym do Gminy Miasta Radomska, gminnych jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich. W związku z powyższym projekt nie może zostać zrealizowany.

Brak uwag.