projekt nr 1

1. "Budowa tężni solankowej na "Wielorybku"


Lokalizacja

Park na tzw. "Wielorybku" pomiędzy ul. Leszka Czarnego, Armii Krajowej i Jagiellońską, na terenie (działce) będącej własnością miasta Radomska (działka 420).

Skrócony opis

Budowa tężni solankowej wraz z konieczną infrastrukturą tzn. przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, niwelacja i wyrównanie terenu, 6 ławek, 6 - 8 drzew wysokich.  

Opis projektu

Tężnia solankowa wraz z konieczną infrastrukturą  tzn. przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, niwelacja i wyrównanie terenu, 6 ławek, 6 - 8 drzew wysokich.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca będącego jednocześnie miejscem integracji i spotkań mieszkańców osiedla (a także wszystkich Radomszczan), wpływającego na poprawę zdrowia Radomszczan cierpiących na problemy układu oddechowego, promującego profilaktykę w tym obszarze. Powodzenie jakim cieszy się podobna inwestycja wykonana w pierwszej edycji na Wymysłówku jest najlepszym dowodem jak bardzo potrzebny jest kolejny taki obiekt w innej części miasta. Istotne jest, iż obecna na tym terenie infrastruktura znacznie obniży koszty tej inwestycji.    

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Energia
2Woda
3Sprzatanie
4Konserwacja
5Solanka
Łącznie: 30 000 zł

Po uzgodnieniu z projektodawcą zmieniono wielkość tężni solankowej.