projekt nr 10

10. "Radomszczanie grają w bule"


Lokalizacja

Okolice Wielorybka.

Skrócony opis

Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 10-cio polowego boiska do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku. Przy każdym polu do gry postawione zostaną ławeczki. Zamocowany zostanie również stojak na rowery i śmietniki. Wymiary jednego pola to 4 x 15 m. Wymiary całego boiska: długość - 40 m, szerokość - 16 m.  

Opis projektu

Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 10-cio polowego boiska do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku. Przy każdym polu do gry postawione zostaną ławeczki. Zamocowany zostanie również stojak na rowery i w śmietniki. Wymiary jednego pola to 4 x 15 m. Wymiary całego boiska: długość - 40 m, szerokość - 16 m.  
Opis szczegółowy:
Budowa boiska - warstwy od spodu: 15 cm piasek, warstwa geowłókniny, 15 cm żwir (rozmiar 2-16 mm), 6 cm tłuczeń granitowy (rozmiar 0-6 mm).
Technologia wykonania: Korytowanie na głębokości 30 cm - można korytować łopatami lub mechanicznie koparką. Całość zdrenować wokół rurą drenacyjną z odprowadzeniem wody do studzienki kręgowej z włazem. Wysypanie warstwy 15 cm piachu - w ten sposób powstanie warstwa odsączająca. Piach musi być zagęszczony mechanicznie - dość ubity. Warstwa geowłókniny na całości. Wysypanie warstwy żwiru (15 cm), zamontowanie brzegów z deski, aby deska wystawała ponad poziom gruntu.  
przy boisku zostaną zamontowane ławki - 10 szt. oraz 2 kosze na śmieci i stojak na rowery.

Uzasadnienie realizacji projektu

Bule to sposób na rekreację sportową dla osób w różnym wieku, również dla starszych i niepełnosprawnych - petanka jest dyscypliną sportu, którą może uprawiać każdy, To sport, który nie wymaga dużego wysiłku. W Radomsku nie ma takiego boiska. Wspólne rozgrywanie meczów integruje zespoły z różnych środowisk. Na wybudowanym boisku rozgrywać turnieje dla mieszkańców Radomska. Aktywność fizyczna ma duży wpływ na poprawę stanu zdrowia, podniesienie samooceny, radzenie sobie ze stresem i niepowodzeniami.      

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Po uzgodnieniu z projektodawcą została zmieniona wielkość boiska do gry.