projekt nr 13

13. "Być seniorem aktywnym - spotkania z filmem dialog +55"


Lokalizacja

97-500 Radomsko, ul. Wyszyńskiego 27/5.

Skrócony opis

W ramach projektu przewidziane są dwa cykle spotkań pozwalające na uczestnictwo kilkudziesięciu osób. Na cykl składa się sześć spotkań o tematyce psychologicznej dwu i pół godzinnych, które odbędą się jeden raz w tygodniu dla grupy do 20 osób (grupa nie musi być stała). Każde spotkanie to projekcja fragmentu filmu o tematyce związanej z życiem seniora połączona z dyskusją na jego temat.

Opis projektu

Celem projektu jest wprowadzenie nowej jakości w życie seniorów, tak, by mogło być ono każdego dnia bardziej atrakcyjne. W ramach projektu przewidziane są dwa cykle spotkań pozwalające na łączenie uczestnictwa kilkudziesięciu osób. Na cykl składa się sześć spotkań o tematyce psychologicznej dwu i pół godzinnych, które odbędą się jeden raz w tygodniu dla grupy do 20 osób (grupa nie musi być stała). Na każde spotkanie składa się projekcja fragmentu filmu o tematyce związanej z życiem seniora. Dyskusja kierowana na temat filmu z odniesieniem życia osób obecnych. Na spotkaniach będą poruszane różne kwestie z życia seniorów. W oparciu o obejrzany film, spotkania będą przebiegały w spokojnej atmosferze z przy kawie i ciastku, w trakcie którego będzie prowadzona rozmowa kierowana potrzebami i postawą bohaterów filmu z odniesieniem do życia uczestników warsztatów.
I etap - przygotowanie pierwszego cyklu spotkań - styczeń 2019 r. - kontakt z wykonawcą, organizacja spotkań,
II etap - realizacja pierwszych cyklów spotkań; luty - maj 2019 r.; sześć moderowanych spotkań dyskusyjnych co dwa tygodnie,
III etap - przygotowanie drugiego cyklu spotkań; wrzesień 2019 r.; kontakt z wykonawcami i organizacja spotkań,
IV etap - realizacja drugiego cyklu spotkań; październik - grudzień 2019 r. sześć moderowanych spotkań dyskusyjnych co dwa tygodnie.
Tematyka filmów:
1. "Spragnieni miłości" - psychologiczny,
2. "Spotkanie" - psychologiczny,
3. "Nieśmiałość",
4. "W głębi",
5. "Noc najciemniejsza w nocy",  
6. "Obca",
7. "Mój raj tuż za rogiem",
8. "Lektor",
9. "Cztery ostatnie pieśni",
10. "Dziewczyna w trampkach".

Uzasadnienie realizacji projektu

Trudności osób +55 w określeniu celów na przyszłość oraz określenie swojej roli zmieniających się w społeczeństwie potrzebie seniorów, zwłaszcza osób samotnych do aktywnego spędzania czasu w większym gronie osób. Brak dostatecznej oferty z zajęć dla seniorów w Radomsku i najbliższej okolicy. Spotkanie pozwoli na większą integrację osób +55 roku życia w Radomsku. Na spotkaniach powstanie przestrzeń do poruszenia z życia codziennego i wymiany doświadczeń.      

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

W porozumieniu z projektodawcą uczestnictwo w spotkaniach będzie dla osób w każdym wieku.