projekt nr 19

19. Chodnik dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha


Lokalizacja

Zadanie w całości będzie realizowane na działce nr 285 obręb 40 w Radomsku. Właścicielem terenu jest Miasto Radomsko.

Opis projektu

Zadanie w całości będzie realizowane na działce nr 285 obręb 40 w Radomsku. Właścicielem terenu jest Miasto Radomsko. Wybór tego miejsca podyktowany był m.in. dogodną lokalizacją, która ułatwi dostęp wszystkim mieszkańcom miasta Radomsko. Położenie działki wśród zabudowań  zwiększa szanse bezpiecznego i właściwego użytkowania powstałego chodnika.
W ramach inwestycji planuje się budowę chodnika o długości ok 185mb i szerokości z obrzeżami 2,5m (dwustronnie). Chodnik wyłożony będzie kostką betonową 8cm na podsypce cementowo – piaskowej 10cm. Warstwa odsączająca z kruszywa łamanego 15cm. Dodatkowo zamontowanych będzie 3 szt. koszy na śmieci.  Realizacja zadania będzie przebiegała w dwóch etapach. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do zrealizowania bezpiecznego chodnika. Drugim etapem będzie sama jego budowa.

Uzasadnienie realizacji projektu

Głównym celem realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego jest powstanie „ Chodnika dla pieszych pomiędzy ulicami Brzeźnicką a Świętego Rocha” na terenie dzielnicy Stobiecko Miejskie.
Cele realizacji projektu:                                                                                                              
- ograniczenie tendencji do siedzącego, biernego trybu życia;
- polepszenie sprawności ruchowej użytkowników;
- rozwój atrakcyjności infrastruktury zarówno dzielnicy jak i miasta;
- poprawa walorów estetycznych terenu,
- BEZPIECZEŃSTWO.
Natężenie ruchu drogowego na ul. Brzeźnickiej sprawia, że piesi korzystający z tej ulicy narażeni są na realne  niebezpieczeństwo wypadku komunikacyjnego (duża liczba aut, ciężarówek typu TIR, brak chodników, brak ścieżki rowerowej, głębokie rowy). Chodnik stworzy alternatywę bezpiecznego poruszania się pomiędzy tymi drogami.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszenie trawy6 000 zł
2odśnieżanie6 000 zł
3opróżnianie koszy na smieci2 400 zł
Łącznie: 14 400 zł

W porozumieniu z projektodawcą wprowadzono zmiany w kosztorysie projektu.