projekt nr 12

12. "Podnoszenie kompetencji językowych seniorów"


Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku
Radomsko, ul. Szkolna 4  

Skrócony opis

Projekt zakłada naukę języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+.  Planuje się utworzenie 4 grup języka angielskiego, 2 grup języka niemieckiego i 2 grup języka włoskiego na różnych poziomach nauczania.Każda grupa będzie liczyła do 15 osób.

Opis projektu

Projekt zakłada naukę języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą się odbywały w okresie od 1.03.2019 - 30.06.2019 i od 1.09.2019 - 31.12.2019 zgodnie z harmonogramem. Planuje się utworzenie 4 grup języka angielskiego, 2 grup języka niemieckiego i 2 grup języka włoskiego na różnych poziomach nauczania. Każda grupa będzie liczyła do 15 osób. Osoby zainteresowane mogą uczęszczać tylko do jednej grupy z danego języka. Zajęcia prowadzą lektorzy z wykształceniem filologicznym (ukończone pięcioletnie studia magisterskie) i odpowiednim doświadczeniem dydaktycznym. Nabór uczestników na zajęcia będzie otwarty, przez co będą ona ogólnodostępne dla mieszkańców Radomska w dedykowanej grupie wiekowej i odbędzie się w dniach 02.01 - 15.01.2019 i zostanie ogłoszony w lokalnej prasie i na portalach internetowych. Partnerem projektu będzie RUTW "Wiem więcej", co gwarantuje wysoki poziom zajęć i solidność realizacji zadań.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zainteresowanie seniorów aktywnym trybem życia jest nie tylko chwilowym kaprysem, lecz cechą naszych czasów, tendencją, która jest nieodłącznym elementem zmian społecznych w Europie. Dlaczego seniorzy chcą się uczyć języków obcych?

Motywacją seniorów do nauki języków obcych są:
- Chęć porozumiewania się  w podróży,
- Trening umysłu,
- Realizacja marzeń,
- Aktywność zastępcza w związku z  przejściem na emeryturę,
- Dowartościowanie siebie.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projektodawca zmienił miejsce lokalizacji projektu na Publiczną Szkołę Podstawową ne 4 w Radomsku.