projekt nr 17

17. "Komputer bez tajemnic - edukacja seniorów"


Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku
Radomsko, ul. Szkolna 4  

Skrócony opis

Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą się odbywały w okresie 1.03.2019-30.06.2019 i od 1.09.2019 - 31.12.2019 zgodnie z harmonogramem. Planuje się utworzenie 4 grup w tym 2 dla początkujących i 2 dla zaawansowanych. Każda grupa będzie liczyła do 15 osób.

Opis projektu

Projekt zakłada naukę obsługi komputera i skierowany jest do mieszkańców miasta Radomska w grupie wiekowej 50+. Zajęcia będą się odbywały w okresie 1.03.2019-30.06.2019 i od 1.09.2019 - 31.12.2019 zgodnie z harmonogramem. Planuje się utworzenie 4 grup w tym 2 dla początkujących i 2 dla zaawansowanych. Każda grupa będzie liczyła do 15 osób. Zajęcia poprowadzą informatycy z przygotowaniem metodycznym i odpowiednim doświadczeniem dydaktycznym. Nabór uczestników na zajęcia będzie otwarty, przez co będą one ogólnodostępne dla mieszkańców Radomska w dedykowanej grupie wiekowej i odbędzie się w dniach 02.01. - 15.01.2017 r. i zostanie ogłoszony w lokalnej prasie na portalach internetowych. Partnerem projektu będzie RUTW "Wiem więcej", co gwarantuje wysoki poziom zajęć i solidność realizacji zadań.

Uzasadnienie realizacji projektu

Znajomość obsługi komputera to obecnie podstawowa umiejętność wymagana niemal w każdej dziedzinie życia. Umiejętność znalezienia informacji w internecie, czy choćby obsługi poczty elektronicznej, coraz częściej decyduje o tym, w jakim zakresie możemy uczestniczyć w życiu społecznym czy publicznym lub korzystać z zasobów wiedzy dostępnych w sieci. Posiadanie komputera i umiejętność jego obsługi ułatwia codzienne życie. Często kontaktujemy się z innymi osobami poprzez pocztę e-mailową, Facebook, Skype. Komputer ułatwia życie, szczególnie osobom niesamodzielnym, dotkniętym czasową niedyspozycją i zmuszonym pozostać w domu. Nie wychodząc z domu można dokonać opłat, czy zrobić zakupy. W niedalekiej przyszłości dostępna będzie teleopieka i telemedycyna. W przedziale wiekowym 50+ znajomość obsługi komputera jest niedostateczna. Seniorzy w dedykowanej grupie wiekowej są zagrożeni wykluczeniem społecznym w zakresie nowoczesnych technologii cyfrowych.      

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projektodawca zmienił miejsce lokalizacji projektu na Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Radomsku.