projekt nr 20

20. "IMPULS ŻYCIA - ogólnodostępny defibrylator AED"


Lokalizacja

Budynek remizy OSP Folwarki, 97-500 Radomsko, ul. Torowa 10.

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup 1 szt. defibrylatora AED. Montaż w specjalnej kapsule, oznakowanie i szkolenie mieszkańców. Zakłada on publiczny całodobowy dostęp do AED - urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa możliwość defibrylacji oraz pomaga przy resuscytacji podając tempo ucisków klatki piersiowej.

Opis projektu

Celem projektu jest zakup 1 szt. defibrylatora AED. Montaż w specjalnej kapsule, oznakowanie i szkolenie mieszkańców. Zakłada on publiczny całodobowy dostęp do AED - urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa możliwość defibrylacji oraz pomaga przy resuscytacji podając tempo ucisków klatki piersiowej. Dużą zaletą defibrylatora jest możliwość użycia go przez każdego mieszkańca, gdyż po uruchomieniu zaletą wydaje on jasne i zrozumiałe komendy i podpowiada co robić. Dzięki przewidywanym szkoleniom użycie AED i sama resuscytacja mogą być dużo efektywniejsze. Montaż urządzenia w specjalnej zewnętrznej kapsule (odporna na promienie UV, oświetlenie, alarm, ogrzewanie, opcjonalnie moduł GPS) umieszczonej na zewnątrz budynku remizy OSP Folwarki umożliwi mieszkańcom całodobowy dostęp do urządzenia. W celu efektywnego przeszkolenia jak największej ilości mieszkańców projekt zakłada sfinansowanie zakupu 1 szt. defibrylatora, fantomu szkoleniowego oraz przeszkolenie 15 osób, które będą późniejszymi trenerami.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt ma na calu zwiększenie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców dzielnicy Folwarki oraz innych osób znajdujących się w pobliżu AED. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy około 700.000 osób rocznie. Wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, natomiast jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta nawet do 75%. Urządzenie to zatem w bardzo wielu przypadkach ratuje życie człowieka.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana elektrod (co 2 lata lub po użyciu)300 zł
2Wymiana baterii (co 4-7 lat)800 zł
3Energia elektryczna (żużycie roczne) 100 zł
4Zarządzanie AED przez internet (opłata roczna)600 zł
5Moduł GPS (opłata roczna)500 zł
Łącznie: 2 300 zł

Brak uwag.