projekt nr 15

15. Piknik integracyjny wszystkich mieszkańców Radomska na terenie Stobiecka Miejskiego


Lokalizacja

Plac kościelny parafii pw. św. Joachima i Anny, ul. św. Rocha 234, Radomsko 97-500
Zarządcą jest proboszcz Stanisław Kotyl

Skrócony opis

Piknik integracyjny to wydarzenie otwarte dla mieszkańców Radomska. Wydarzenia będzie służyło zarówno zabawie w gronie sąsiadów i sympatyków dzielnicy, ale także wymianie informacji i załatwianiu wspólnych, sąsiedzkich spraw. Chcielibyśmy przygotować przestrzeń do wspólnego świętowania. Planowany termin wydarzenia to 4 sierpnia 2019 r.

Opis projektu

Piknik integracyjny to wydarzenie otwarte dla mieszkańców Radomska. Wydarzenia będzie służyło zarówno zabawie w gronie sąsiadów i sympatyków dzielnicy, ale także wymianie informacji i załatwianiu wspólnych, sąsiedzkich spraw. Chcielibyśmy przygotować przestrzeń do wspólnego świętowania poprzez organizację stołów, krzeseł oraz muzyki puszczanej przez zaproszonego DJ, a także występ zespołu muzycznego. Planowany termin wydarzenia to 4 sierpnia 2019. Ze środków pozyskanych dzięki BO chcielibyśmy zapewnić catering (grill, lody, gofry, przekąski z ziemniaków).  Organizacja wydarzenia wymaga wynajmu stołów i krzeseł, dekoracji stołów i przestrzeni, doprowadzenia prądu lub wynajmu agregatu, a także ekranu, projektora i sprzętu do nagłośnienia, a także jednej przenośnej toalety.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest zorganizowanie letniego pikniku sąsiedzkiego dla mieszkańców i sympatyków dzielnicy Stobiecko Miejskie poprzez stworzenie na jeden wieczór przyjaźnie zorganizowanego miejsca w przestrzeni publicznej, które służyłoby integracji lokalnej. Celem wydarzenia jest również aktywizacja i integracja lokalnego środowiska oraz aktywne włączenie się i zaangażowanie społeczności lokalnej w życie społeczne dzielnicy. Dzięki formie spotkania nieformalnego możliwe będzie spotkanie i wymiana poglądów osób zainteresowanych działaniem na rzecz dzielnicy, aktywistów, mieszkańców, przedstawicieli biznesu, samorządu, instytucji kultury.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projektodawca dokonał korekty w nazwie projektu, która brzmi "Piknik integracyjny wszystkich mieszkańców Radomska na terenie Stobiecka Miejskiego"