projekt nr 14

14. "Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Śląskiej w Radomsku"


Lokalizacja

Projekt zlokalizowany będzie na terenie należącym do Urzędu Miasta Radomsko działka nr 516/12, 516/20, 516/17, 516/15, 516/13

Skrócony opis

Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Śląskiej w Radomsku.
W ramach projektu należy:
- wykonać projekt oświetlenia,
- ustawić 3 słupy z oprawami oświetleniowymi,
- wykonać instalację elektryczną,
- podłączyć do sieci NN,
- przywrócić teren do stanu pierwotnego.

Opis projektu

W ramach projektu należy:
- wykonać projekt oświetlenia
- ustawić 3 słupy z oprawami oświetleniowymi
- wykonać instalację elektryczną
- podłączyć do sieci NN
- przywrócić teren do stanu pierwotnego

Uzasadnienie realizacji projektu

Plac zabaw, który powstał w ramach 2. edycji BO, zlokalizowany jest przy nie oświetlonym fragmencie ulicy Śląskiej co powoduje, iż po zmroku jest tam zupełnie ciemno. Miejsce to jest miejscem ogólnie dostępnym. Cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców osiedla. Dlatego, aby w pełni zadbać o szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz wyeksponować cały projekt placu zabaw, należy ten teren doświetlić.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt energi elektrycznej2 000 zł
2konserwacja180 zł
Łącznie: 2 180 zł

Brak uwag.