projekt nr 2

2. "Smaki i osobliwości Kowalowca - mieszkańcy Radomska poznają jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta"


Lokalizacja

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomsku przy ul. Ks. Kościowa 2 - zarządca ks. Paweł Kula
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku, ul. 11-go listopada 16, zarządca - dyr. Radosław Bartnik

Opis projektu

Realizacja projektu będzie odbywała się podczas różnych etapów, a mianowicie:
1. Konkurs fotograficzny pt. "Kowalowiec - cudze chwalicie, swego nie znacie. Dzielnica, osiedle - moja ojczyzna",

2. Wystawa zdjęć "Kowalowiec wczoraj i dziś" - zdjęcia ze zbiorów prywatnych + zdjęcia z konkursu jak w pkt. 1,

3. Wspominki i akcenty związane z Kowalowcem - spotkanie z ciekawymi ludźmi - mieszkańcami naszej dzielnicy, a także zebranie ciekawostek dotyczących Kowalowca w broszurę, która zostanie wydana i kolportowana przez miejskie placówki oraz przez mieszkańców Kowalowca.,

4. Wybory na Wodza Kowalowca i Radę Dzielnicy - powszechny plebiscyt z udziałem mieszkańców osiedla. Wódz osiedla będzie sprawował funkcję reprezentanta dzielnicy i organizatora wszystkich wydarzeń w ramach zadania. Wspomagać go będą członkowie Wielkiej Rady, która będzie obradowała przy okazji każdego z wydarzeń,

5. Piknik mieszkańców podczas którego odbędzie się konkurs kulinarny na "Najbardziej Charakterystyczny Smak Kowalowca". Mieszkanki, które zechcą się podzielić smakami swoich najlepszych potraw otrzymają pewną kwotę na zakup produktów potrzebnych do przygotowania, bądź same produkty. Oprócz konkursu podczas pikniku będą odbywały się gry i zabawy rodzinne integracyjne oraz zabawa taneczna. Dla najmłodszych dostępne będą animatorki, które będą organizowały zabawę. Dorosłym do tańca będzie grał didżej, który także będzie prowadził zabawę. Będą dmuchańce, duże bańki mydlane oraz inne atrakcje zaplanowane przez zespół mieszkańców (Wódz + Rada + ewentualni chętni). Równolegle będzie można skorzystać z poczęstunku w postaci grilla i słodkich przekąsek.
Dla potrzeb tego i kolejnych pikników zakupiony zostanie sprzęt służący do produkcji waty cukrowej, który będzie oddany do dyspozycji tutejszej wspólnoty. Rekomendowane miejsce do organizacji pikniku to teren parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomsku. Podczas imprezy będą przeprowadzane także konkursy i gry z drobnymi nagrodami. Zabawy zostaną wymyślone i zaprojektowane przez mieszkańców (Randka w ciemno, Koło Fortuny),

6. "Mistrzostwa galaktyki w piłkę kopaną oraz pokazowy mecz KOWALOWIEC kontra Reszta Świata - turniej będzie odbywał się równolegle z piknikiem na obiekcie przy szkole podstawowej w taki sposób, że rozpocznie się odpowiednio wcześniej, by finał i dekoracja zwycięzców odbywały się na początku pikniku.

7. Podczas pikniku, bądź bezpośrednio przed nim zorganizujemy spacer po osiedlu na zasadzie QUESTY - może zostać zrealizowane przez Fundację Mapa Myśli.

Z uwagi, że rok 2019 łączy w sobie kilka jubileuszy, które będą miały miejsce w naszej wspólnocie, jak choćby 80 lecie PSP 7, czy 40-lecie wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła i jego poświęcenie przez Jana Pawła II zamierzeniem jest by przynajmniej niektóre z wydarzeń nawiązywały i korespondowały z tymi wydarzeniami. Dodatkowo np. można zorganizować wieczór wspomnień pedagogów, którzy uczyli w szkole, z ich udziałem.

Piknik zakończy się wspólnym śpiewaniem - konkursem KARAOKE i pokazem sztucznych ogni.
Wszystkim wydarzeniom będą towarzyszyły logotypy wymyślone przez mieszkańców. Także one znajdą się na wszelkich materiałach wyprodukowanych do promocji oraz po zakończeniu realizacji zadania.

Uzasadnienie realizacji projektu

Wspólne zabawy i organizacja wydarzeń to doskonałe sposoby na integrację lokalnej społeczności. W obecnej rzeczywistości, gdzie ludzie większość swoich kontaktów inicjują i prowadzą za pośrednictwem mediów elektroniczną wymienione tu formy kontaktów i budowania relacji mają szczególną wartość. Dodatkowo w tych wyjątkowo sprzyjających okolicznościach możliwe jest niejako przemycenie odrobiny wiedzy historycznej i kultury, co wpłynie korzystnie na relacje między mieszkańcami oraz pozwoli nawiązać nowe znajomości. Oprócz tego sprowokuje mieszkańców do aktywności podczas różnych wspólnych działań.
Projekt powinien zostać zrealizowany gdyż przy okazji integracji z pewnością pozwoli odnaleźć nić porozumienia między mieszkańcami, dostrzec wspólne cele i częściowo pomóc w walce z wykluczeniem społecznym i odrzuceniem.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projektodawca dokonał korekty w nazwie projektu. Ostatecznie brzmi on; "Smaki i osobliwości Kowalowca - mieszkańcy Radomska poznają jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta"