projekt nr 5

5. WYJŚCIE SMOGA - radomszczańscy pogromcy smoga robią dobrą atmosferę :)


Lokalizacja

Przestrzenie i obiekty miejskie takie jak:
-  muzeum, biblioteka lub MDK (prelekcje, warsztaty i wykłady) - mogą się także odbywać np. w PSP nr 7 w Radomsku przy ul. 11- go listopada 16, której zarządcą jest dyr. Radosław Bartnik,
- parki i skwery miejskie (przy ul. Sierakowskiego, park Solidarności, bądź teren przy ul. Castelli, albo miasteczko ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej, ewentualnie plac przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomsku przy ul. Ks. Kościowa 2, której zarządcą jest Ks. proboszcz Paweł Kula

Opis projektu

Zadanie realizowane będzie z następujących elementów:
1. Turniej o rękę pięknej księżniczki - przybyli rycerze będą próbowali zabić smoka smoga. Odbywać się będzie wiele konkurencji w scenerii i strojach z epoki. Będzie można suto pojeść, popić i potańczyć - impreza o charakterze pikniku dla mieszkańców. Zabawy w tematyce ekologicznej w szczególności związane z powstawaniem i oddziaływaniem smogu. Zabawy z nagrodami (w tym też może np. domowe czujki dymowe?) także integracyjne, zabawa przy muzyce i wspólne biesiadowanie,

2. Prelekcje i wykłady z ekspertami (lekarz, specjalista od palenia w piecu) dotyczące szkodliwości smogu i metod jego zwalczania - co może zrobić tzw. przeciętny Kowalski, żeby ograniczyć jego powstawanie i maksymalnie się ochronić przed jego oddziaływaniem - jedno z takich wydarzeń (liczę, że uda się ich zrealizować więcej) powinno się wydarzyć bezpośrednio przed lub podczas pikniku,

3. SMOG OFF - gra miejska/Akcja etykietowa - zawieszkowa "Nie truj sąsiada" - Kampania informacyjna w formie akcji terenowej z użyciem zaprojektowanych materiałów reklamowych - zawieszka na klamkę "Nie truj sąsiada" - zdjęcie w załączeniu,

4. WYJŚCIE SMOGA - Konkurs na wyprodukowanie filmiku reklamującego walkę o zdrowe powietrze i/lub gry komputerowej lub aplikacji mobilnej o takiej samej tematyce, bądź kampanii reklamowej pod hasłem Wyjście smoga - podsumowanie odbędzie się w formule nocy oskarowej.
Do tego elementu proponuję przyznanie nagród w postaci nowych gadżetów jak smartfon, dron, smartwatch, etc., etc.

Formuła realizacji poszczególnych zadań do ustalenia.

Uzasadnienie realizacji projektu

Radomsko ma bardzo złe powietrze. Znajdujemy się wśród 26 europejskich miast o najgorszym powietrzu. Ponadto zanany jest fakt, że mieszkańcy województwa łódzkiego wyróżniają się spośród wszystkich Polaków i Polek wcześniejszą niż inni umieralnością. Mamy śmiertelny problem i musimy temu przeciwdziałać na wszystkie  możliwe sposoby. Oprócz wymiany kotłów, którą prowadzi w oparciu o środki z WFOŚ potrzebne są także działania wśród społeczności. Musimy podjąć rękawicę i i wygrać tą walkę, stąd proponuje przeprowadzenie cyklu działań edukacyjnych połączonych z rozrywką, które wpłyną na świadomość mieszkańców jak ważne jest działanie każdego z nas.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Kosztorys projektu nie uległ zmianie po weryfikacji.